Zinek

 

V starověku neznám, tehdy znali jen zinkový nerost kalamín. Získávat z. se naučili, jak se zdá, nejdříve v Indii nebo v Číně. V Evropě se o z. zmiňuje po prvé Agricola v Dvanáctero knihách (1546), jako o bílém kovu, objevujícím se při tavení olova v pecích v Goslaru. V 17. století se začal z. dovážet do Evropy z Indie. Redukcí blejna připravil kovový r. 1721 J. F. Henckel v Anglii a r. 1730 zavedl výrobu ve velkém I. Lawson.