Zisk v českém zemědělství meziročně poklesl

Odhadovaná hodnota produkce tuzemského zemědělství v roce 2018 meziročně rostla. Zisk zemědělců ale v souvislosti s rychlejším růstem cen vstupů zaznamenal meziroční propad o 20 %. Ziskovost v letech 2016 a 2017 přitom patřila k rekordním.
Produkce zemědělského odvětví dosáhla dle předběžných výsledků za rok 2018 hodnoty 135,1 mld. korun. Meziročně vzrostla o 1,2 %. Převažoval podíl rostlinné produkce (55,6 %) nad živočišnou (38,3 %). V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamnějšími plodinami pšenice a řepka, v živočišné převládala výroba mléka a chov jatečných prasat.
 „Zvýšení hodnoty zemědělské produkce bylo důsledkem meziročního zvýšení cen většiny komodit. Výjimkou byly nižší ceny řepky a ovoce, jejichž úroda nebyla významněji ovlivněna suchem,“ říká Jiří Hrbek, ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ. V živočišné výrobě došlo ke snížení cen prasat a vajec. Součástí produkce jsou také dotace na výrobky. Ty se meziročně snížily o 8,1 %.
Mezispotřeba, která je souhrnem výrobních nákladů v zemědělství, se meziročně zvýšila o 4,8 mld. korun, což nepříznivě ovlivnilo podnikatelský důchod zemědělství. K navýšení došlo u všech jejích částí. Krmiva, největší položka mezispotřeby, zaznamenala meziroční nárůst o 7,0 %. Hodnota spotřeby energií a maziv vzrostla o 4,7 %. Podíl mezispotřeby na produkci odvětví představoval 70,7 %.
Hrubá přidaná hodnota, která reprezentuje výsledný efekt odvětví zemědělství, dosáhla dle předběžných výsledků 41,1 mld. korun. Ve srovnání s předcházejícím rokem jde o 7,0% pokles. Meziročně vzrostly náhrady zaměstnancům o 4,4 %, přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtených na plný pracovní úvazek stagnoval.
„Nárůst nákladů v zemědělství se také projevil v ziskovosti. Ta ve srovnání s rokem 2017 meziročně klesla o 4,1 miliardy korun na 16,5 miliard korun, což představuje pokles o 20 %. Kromě nárůstů mezispotřeby a náhrad zaměstnancům rostly také ostatní náklady, zejména pachtovné a nájemné z nemovitostí, které zaznamenalo nárůst o 2,0 % na 7,4 miliard korun,“ upřesňuje Jiří Hrbek. Do ekonomických výsledků zemědělství se promítl i objem zemědělských podpor. V roce 2018 dosáhl odhadovaný objem podpor 38,8 miliard korun, což je nejvyšší hodnota v historii.
Další podrobnosti přináší vydaná publikace Souhrnný zemědělský účet - předběžné výsledky - 2018: https://www.czso.cz/csu/czso/souhrnny-zemedelsky-ucet-predbezne-vysledky. (7.3.2019)