Živnostenský balíček se postupně naplňuje. Co se podařilo a co se ještě musí udělat, probrala Podnikatelská rada

Co trápí velké firmy, malé a střední podniky i živnostníky a jak situaci zlepšit. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) o tom jednala Podnikatelská rada. Detailně se probral živnostenský balíček. Deset bodů připravených ve spolupráci nejen s Ministerstvem financí se postupně daří naplňovat. Hotových je například 66 % opatření na snížení byrokracie při rozjezdu podnikání. Živnostenské „desatero“ jako takové má snížit administrativní zátěž podnikatelů i v řadě dalších oblastí, třeba u rodinného podnikání.
Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka musí přístup k byznysu odpovídat velikosti podnikatele. Jiné potřeby mají živnostníci, jiné malé a střední podniky a jiné velké firmy. S tímto vědomím MPO byznys podporuje. "Klíčový portál pro podnikatele www.businessinfo.cz s návštěvností 350 tisíc měsíčně kompletně modernizujeme, spustíme od nového roku. Je na něm zveřejněno všech 1 306 formulářů určených pro podnikatele. 1 265 z nich, které lze podávat elektronicky, převádíme do interaktivní podoby. Tady jsme téměř v cíli, zbývají převést pouhá 3 %, tedy 34 formulářů. Dále je možné si přes Portál občana pohodlněji založit živnost, zabere to zhruba 20 minut a snadnější je také registrace k daňovým povinnostem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Chystáme i registraci rodinných firem, předpokládané spuštění je jaro příští rok. Samozřejmostí je větší osvěta v dané oblasti, před vydáním je příručka „Nástupnictví v rodinné firmě, jak na to“. Navázat by měla cílená podpora těchto společností. Zde mimo jiné chceme s Ministerstvem financí detailně probrat, jak dalece lze do českého prostředí implementovat španělský model podpory rodinných firem."
Důležitou součástí Živnostenského balíčku je zjednodušování a elektronizace daní. Podnikatelům byly proto na jednání představeny aktuality z projektů on-line finančního úřadu na portálu MOJE daně, který výrazně usnadní komunikaci s Finanční správou až osmi milionům poplatníků, odstranění duplicitního předávání účetních závěrek nebo takzvaná paušální daň, díky níž si podnikající fyzické osoby budou moci vyřešit 3 hlavní odvodové povinnosti jedinou platbou. Právě v případě paušální daně došlo v posledních dnech k posunu hlavních parametrů tohoto odvodu. Nově by se měl skládat z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši přibližně 100 korun. To znamená snížení dílčí částky daně ve prospěch navýšení sociálního pojištění tak, aby se celková částka paušální daně nezměnila oproti původnímu plánu. „Cílovou skupinou jsou malí živnostníci s ročními příjmy do 1 milionu korun, kterých je v České republice přibližně 408 tisíc. Pokud se rozhodnou využít možnost paušální daně, ušetří nejen čas a peníze spojené s administrativou, ale rovněž se vyhnou riziku případné daňové kontroly. Díky nedávnému průzkumu víme, že paušální daň je pro tyto podnikatele velmi atraktivní novinkou,“ říká náměstek ministryně financí Stanislav Kouba.
Po více než dvouletém vývoji a analyzování zákonů, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů Hospodářská komora během svého letošního sněmu v Čestlicích spustila ostrý provoz Právního elektronického systému, který je součástí Živnostenského balíčku. PES jako jediný v zemi zobrazuje podnikateli povinnosti vyplývající ze zákonů, aniž by musel pročítat tisíce paragrafů v zákonech. "Za vývojem Právního elektronického systému stojí tisíce hodin mravenčí práce při analyzování paragrafů, pracovníci ministerstva průmyslu se na této analýze aktivně podíleli. PES v současnosti obsahuje 19 nejdůležitějších podnikatelských zákonů, ze kterých vyplývá 1185 povinností. Podnikatel si jejich plnění může spravovat sám nebo je delegovat, třeba na účetní firmu," shrnuje ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič. Ministr průmyslu a obchodu během oficiálního spuštění této podnikatelské pomůcky mj. uvedl, že takový servis už dávno měl zpřístupnit podnikatelům stát.
Hospodářská komora také kvituje záměr ministerstva financí a ministerstva průmyslu a obchodu zavést pro živnostníky paušální daň.  Koncept tzv. jedné paušální daně Hospodářská komora představila veřejnosti na svém olomouckém sněmu v květnu 2016. "Je dobře, že si jej státní správa osvojila, protože živnostníkům může ulevit od byrokracie. Nebudou muset posílat peníze na tři různé účty a komunikovat se třemi institucemi, zaplatí jednu pro ně únosnou daň a nemusí se už dále starat o papírování. De facto koupí si klid na podnikání," dodává Minčič jako autor takového konceptu.
„Zasedání Podnikatelské rady považujeme za velmi důležitý nástroj pro realizaci nejen naší Legislativní strategie 2019-2020, ale obecně legislativních záměrů AMSP ČR směřujících ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Živnostenský balíček, na kterém od počátku pracujeme, je jedním z těchto kroků. Zajímavé je jistě snížení administrativy v rámci formulářů a další podpora digitalizace, ale také systémové snížení statistických šetření,“ říká místopředseda představenstva pověřený vedením Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Zdeněk Tomíček a dodává: „Za velmi podstatné pak považujeme plánované zavedení paušální daně pro živnostníky s příjmy do 1 mil. Kč. Tento krok bývá často neoprávněně kritizován. Nutné je však konstatovat, že v České republice působí aktuálně o něco málo více jak jeden milion aktivních živnostníků. Z nich má okolo 550 tisíc živnost danou jako hlavní, tedy je to nejdůležitější složka jejich obživy. Z této kategorie pak spadá do režimu obratu pod 1 mil. Kč ročně 409 tisíc z nich. Možnost paušální daně tak dopadne na většinu živnostníků, kteří tak získají možnost citelně snížit svoji administrativní zátěž a ušetřit na souvisejících službách.“ 
„Podnikatelé potřebují vidět praktické kroky, které jim usnadní podnikání. Ty musí být srozumitelné bez dalších překážek či povinností. Jsme rádi, že o tento pohled se podnikatelská rada snaží a dostáváme zpětnou vazbu na požadavky našich firem. Nyní je pro ně například jednodušší získat vysoce kvalifikovaného pracovníka ze zahraničí díky upraveným a rozšířeným programům ekonomické migrace. MPO a ministerstvo financí reflektují i naše náměty na snížení výkazních povinností či odstranění duplicit ve vztahu k daňovým povinnostem a odvodům. Významnější zjednodušení daní pro firmy by ale měly přinést až pozdější fáze projektu Moje daně,“ říká generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová. (21.10.2019)