Zlaté české ruce je nutné více propojit se zlatými mozky

S blížícím se 28. ročníkem soutěže Manažer roku jsme oslovili pro rozhovor předsedu hodnotitelské komise, která každým rokem vybírá ty nejlepší z nejlepších, a také prezidenta České manažerské asociace Petra Kazíka. Ten se ohlédl za minulostí soutěže a přiblížil, v čem bude letošní ročník zajímavý.
Kdy jste se o soutěži Manažer roku poprvé dozvěděl?
Soutěž jsem vzal na vědomí již hluboko v 90. letech, ale první výsledek, který mě zaujal, bylo vítězství Jana Mühlfeita, tehdy ředitele Microsoftu pro východní Evropu v roce 1989.
Jaké významné osobnosti z řad finalistů vám za dobu konání soutěže utkvěly v paměti?
Kromě již zmíněného Honzy Mühlfeita je to určitě Jiří Cienciala, bard mého rodného kraje (v té době generální ředitel Třineckých železáren), za své dlouholeté úspěšné působení v jedné firmě. Zbyněk Frolík a Ladislav Verner, kteří dokázali vybudovat firmy a uspět ve světové konkurenci. Nejvíce mám samozřejmě v hlavě vítěze posledních let, kdy jsem měl soutěž na starost jako předseda hodnotitelské komise. Nadšený jsem byl z vítězství profesora Vladimíra Maříka, který ukázal, že špičkový manažeři jsou i v takových oborech, jako je věda a vzdělávání.
Máte za ta léta ohlasy, že účast v Manažerovi roku pomohla dotyčným soutěžícím v jejich kariéře?
Napadají mě hned dvě jména. Jan Marinov, který získal titul Mladý manažerský talent do 35 let v roce 2010 a od té doby byl v pozici CEO v několika významných firmách. Radost mi dělá i Adam Liška, který je ve svých 33 letech generální ředitel Witkowitz Envi, vybudoval manažerský klub ELITE v Moravskoslezském kraji a je viceprezidentem ČMA. Určitě by se daly najít i další příklady, ale to, že dokážeme ukázat na výjimečné talenty a ty pak dostanou příležitost, je skvělé.
V čem bude letošní ročník Manažera roku výjimečný?
V poslední době vzhledem k situaci stojí naše společnost a její organizace před těžkými manažerskými výzvami. Zvládnutí tohoto stavu bude chtít nové kompetence, adaptibilitu, kreativitu a schopnost se permanentně učit. Nejlépe od těch nejlepších. Pandemický rok prověřil kvalitu manažerů a mnozí své firmy opravdu zachránili od katastrofy. Nebyl to výkyv odvětví, ale světový kolaps.
Jaké má Česká manažerská asociace plány se soutěží do budoucna?
Musíme opustit naši kotlinu a jít minimálně do evropské konfrontace. Evropská unie takovou soutěž nemá a my máme ambici ji pro ni uspořádat. Ideální termín je období, kdy budeme Evropu řídit, tedy podzim 2022. Jen potřebujeme podporu našeho státu. Již o tom jednáme s kompetentními ministerstvy.
Spolupracuje ČMA s finalisty Manažera roku i po vyhlášení vítězů?
Aktivity ČMA jsou převáženě směřovány do regionů. Například v  Moravskoslezském kraji pořádáme setkání finalistů s hejtmanem. Vítězové jsou hostiteli benchmarkingových setkání ve svých organizacích. Snažíme se vítěze představovat i na konferencích a dalších aktivitách. Intenzivně jednáme s partnerskými univerzitami, aby je zařadili do výuky studentů managementu.
Zapojují se finalisté Manažera roku do činnosti ČMA? Mohou se stát členy vaší Rady expertů?
Samozřejmě. Rada expertů je tvořena vyváženě z řad významných akademiků a praktiků. Zástupci praxe jsou bývalí finalisté soutěže. Každý v radě musí prokázat svou dlouholetou manažerskou úspěšnou kariéru, která dává předpoklad k pozitivnímu ovlivňování budoucnosti managementu u nás.
Letošní ročník doplní Vernisáž Galerie významných českých manažerů Jadrana Šetlíka. Jak se spolupráce s tímto známým fotografem zrodila?
Tento nápad vznikl již u mého předchůdce Pavla Kafky a Iva Gajdoše. Základem bylo, že Jadran měl ve své galerii již foto Tomáše Bati a profesora Milana Zeleného, tedy manažerských top inspirátorů. A proto jsme si řekli, že by bylo skvělé tyto osobnosti doplnit z řad současných manažerů a zanechat tak i vizuální odkaz budoucím generacím manažerů.
Součástí letošního Dne manažerů na Žofíně bude také konference s názvem Návrat k prosperitě. Vystoupí na ní ekonomové a manažeři, se kterými dlouhodobě spolupracujete. Jak tento nápad vznikl?
Na toto téma vznikla kniha před pandemií a časem ukázala, jak jsou myšlenky v ní vysoce aktuální. Konference umožní autorům svůj pohled dát do kontextu aktuálních problémů. Věřím, že nám to všem může skutečně návrat k prosperitě usnadnit.  
Obáváte se Vy sám, že Česká republika v posledních letech sešla z cesty, která vede k prosperitě?
Obávám se, že v mnohém ano. Hlavně mnohé firmy volily jednoduchou, krátkodobou prosperitu, která je příliš navázána na subdodávky. Musíme se více zaměřovat na světovou konkurenceschopnost. Můžeme ji mít pouze ve vyšším podílu přidané hodnoty hotových výrobků a služeb. Zlaté české ruce je nutné více propojit se zlatými mozky. V tom je velký potenciál, ale i dost zanedbaných rezerv.  
Co byste vzkázal těm, kteří uvažují o účasti na Dni manažerů 19. října na Žofíně?
Ať určitě přijdou. Nejvíce se naučíme sdílením dobré praxe. Tady je možné ji vidět a zažít v exkluzivním výběru osobně a získat přímou cestu k následování. Společným úsilím můžeme vytvořit velký synergický efekt. Těším se na tu velikou inspiraci.

Ing. Petr Kazík, Ph.D.
prezident České manažerské asociace
Majitel vzdělávací a poradenské společnost AHRA se zkušenostmi vrcholového manažera a konzultanta významných společností. Působil jako konzultant, lektor a kouč ve více než dvou stech významných společnostech. Je také předsedou hodnotitelské komise soutěže Manažer roku, člen Rady expertů ČMA a místopředseda ELITE klubu MSK ČMA.
Zdroj: časopis CzechIndustry 3/2021