Zlatotepectví

 

V Egyptě byly objeveny zlaté folie ztloušti kolem jedné tisíciny milimetru, polepené na dřevě, z doby asi kolem r. 2600 př. Kr. Asi z téže doby jsou nejstarší vyobrazení zlatotepců na egyptských obrazech. Důkladný popis středověké techniky zlatotepectví podal Theofilus Presbyter ve svém technickém receptáři (kolem r. 950). O půl tisíciletí později popsal důkladně zlatotepectví své doby B. Cellini.