Změny v dozorčí radě a v představenstvu ČEPS

Dozorčí rada společnosti ČEPS, a.s., na svém jednání 17. 10. zvolila nového předsedu dozorčí rady. Stal se jím náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla. Ten v dozorčí radě zastupuje jediného akcionáře, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Úkolem nového předsedy bude, mimo jiné, stanovit vedení ČEPS měřitelné cílové úkoly. Hlavní důraz přitom bude i nadále kladen na zajišťování rovnováhy výroby a spotřeby, rozvoje a údržby přenosové soustavy a s tím související zapojování nových technologií včetně přeshraniční spolupráce. Ze strany MPO budou kontrolovány i manažerské výkony ve smyslu finančních výsledků, dividendové politiky a nákladové efektivity společnosti ČEPS. 
Střednědobým cílem společnosti bude podle nového předsedy dozorčí rady René Neděly: "Příprava na začlenění nových technologií a aktivní budování chytrých sítí včetně dostatečné datové sítě. ČEPS by měl být i klíčovým partnerem pro vysoké školy při realizaci výzkumných a vývojových úkolů."
Dozorčí rada společnosti ČEPS odvolala také předsedu představenstva Jana Kalinu a člena  představenstva Jakuba Skavroně. Zároveň jmenovala do funkce člena představenstva společnosti ČEPS Martina Ďurčáka, který vzešel z výběrového řízení. Doplnění představenstva společnosti proběhne na základě nového výběrového řízení. 
MPO jako jediný akcionář nemá v úmyslu měnit majetkovou strukturu společnosti. Z hlediska krátkodobého vývoje neplánuje jediný akcionář rozšiřovat činnosti ČEPS o doplňující obchodní příležitosti, ale soustředí se zejména na posílení vlastních technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti společnosti. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu bude i nadále prosazovat stabilní a konzervativní obchodní politiku ČEPS s cílem zajistit bezpečný, spolehlivý a efektivní provoz, obnovu a rozvoj přenosové soustavy České republiky včetně mezinárodního propojení přenosové soustavy.
Nový předseda dozorčí rady René Neděla (38) vystudoval obor automatizované řízení na Ústavu přístrojové a řídicí techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze a Masarykův ústav vyšších studií, obor podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Do pozice člena Dozorčí rady ČEPS byl jmenován ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou jako  její náměstek pro energetiku. Před nástupem na pozici náměstka působil René Neděla v Energetickém regulačním úřadu, kde postupně zastával několik pozic od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství až po ředitele sekce regulace. (17.10.2018)