Znalost cizích jazyků je v technických firmách potřebná. Při náboru snižují nároky, zaměstnance si dovzdělávají sami

Zaměstnanci společností, které se specializují na technické obory, se dnes zpravidla bez angličtiny, němčiny nebo ruštiny neobejdou. Personalisté technických firem však u pohovorů často snižují nároky na jazykové znalosti pracovníků. Zaměstnavatelé poté výuku cizího jazyka zajišťují dodatečně. Trendu nárůstu firemních studentů si všímají i jazykové školy.
Nároky na jazykovou kompetenci vzrůstají především na pozicích, kde je nezbytná komunikace se zákazníky. A to proto, že české společnosti čím dál častěji obchodují se zahraničními klienty. U technických firem se jedná spíše o standard. Například ve společnosti Lomax, která se zabývá výrobou garážových vrat, stojí v popředí hned po češtině němčina, kterou musejí zaměstnanci ovládat právě kvůli zahraniční klientele. „Výrobky prodáváme kromě Česka a Slovenska výrazně také do Rakouska a Německa. Máme proto zřízené oddělení zahraničního obchodu. Pracovníci zde komunikují výborně německy,“ říká marketingový manažer společnosti Petr Přichystal. S němčinou, ale i angličtinou se u nich setkávají také pracovníci zodpovědní za nákup materiálů.
Angličtina jako dominující jazyk
Podle odhadů jazykové školy Lingua Centrum momentálně tvoří firemní studenti více než polovinu ze všech jejích studujících, přičemž největší zájem je dlouhodobě o angličtinu. To potvrzuje i Daniel Struž, jednatel společnosti Adast, která se zaměřuje na vývoj a výrobu technologií pro čerpací stanice. Angličtinu u nich potřebují především pracovníci starající se o technické zpracovávání dokumentace, konstrukce a prezentace technického řešení. „Samozřejmě to má souvislost s tím, jaké zákazníky obsluhujeme, navíc většina západních zemí nemá s angličtinou problém,“ uvádí.
Celkově je v Adastu jazyková kompetence vyžadována přibližně u patnácti procent zaměstnanců. Naprosto nejvíce používají cizí jazyky zaměstnanci obchodního úseku, kteří jsou s klienty v denním kontaktu od vyřizování objednávek až po expedici a fakturaci. Dále je to oddělení reklamací, které komunikuje s podobným portfoliem zákazníků,“ dodává Struž.
Personální agentura Talentica, jejíž náplní je především nábor zaměstnanců na specializované technické pozice, potvrzuje, že angličtina je stále nejpopulárnějším jazykem. Za nezbytnost, především u členů představenstva, manažerů nebo vedoucích technického oddělení, ji označuje i Bohunka Žáková, personalistka společnosti Enbra, která se specializuje mimo jiné na prodej kotlů a tepelných čerpadel. „Naši produktoví manažeři a vedoucí technického oddělení musejí anglický jazyk ovládat, protože jsou téměř v denním kontaktu s našimi dodavateli a výrobci z různých koutů světa,“ vysvětluje. Kromě angličtiny je potřeba občas využít i jiných jazyků, jako je němčina, polština, ruština nebo italština.
Jazykové školy zaznamenávají nárůst firemních studentů
Firemní studenti tak plní jazykové školy. „Aktuálně tvoří asi pětašedesát procent naší klientely,“ uvádí ředitelka jazykové školy Lingua Centrum Simona Škurková. Podle ní se cizí jazyk učí až padesát procent z nich čistě kvůli své profesi. „Zpravidla se jedná o pracovníky z obchodních oddělení, poté technické pozice a také IT a HR. Mezi nejčastější jazyky patří angličtina, němčina a ruština se španělštinou,“ dodává. Právě u HR a IT pozic je v poslední dekádě jazykové vzdělání na vzestupu. Roste také zájem o méně obvyklé jazyky, jako jsou čínština, japonština nebo korejština. Naopak na ústupu je výuka němčiny v automobilových firmách, které přecházejí na angličtinu.
Žáková i Struž se shodují, že jejich firmy chtějí svým zaměstnanců umožnit rozvoj jazykových schopností, a proto jim nabízejí zabezpečení výuky v různých formách. „U nás v Adastu zatím převažuje vzdělávání prostřednictvím kurzů na specializovaných školách nebo v agenturách. Firma se podílí především formou finančního příspěvku,“ vysvětluje Struž. Výuka v Enbře je zase možná jak v prezenční, tak v online formě. „Nabízíme buď individuální kurzy, nebo účast na jazykovém projektu, který v naší firmě běží již několik let,“ popisuje Žáková.
Němčinu ovládá čím dál méně Čechů
Možnost jazykového dovzdělání pracovníků v technických firmách potvrzují i požadavky na potencionální zaměstnance, které pomáhá vyhledávat personální agentura Talentica. Podle zakladatelky a jednatelky agentury Dariny Wiedermann Janíčkové museli zaměstnavatelé své nároky v posledních letech snížit. „Firmy si čím dál více uvědomují, že technických specialistů je nedostatek a že je cizí jazyk jednodušší doladit a vylepšit praxí nebo i díky jazykovým kurzům,“ uvádí.
Znalost cizího jazyka, nejčastěji angličtiny, je ale stále zásadní u pozic, kde zaměstnanec musí přímo komunikovat se zákazníky ze zahraničí, a tam, kde je přímým nadřízeným cizinec. Náročné začíná být hledání zaměstnanců na pozice, u nichž je potřebná znalost němčiny. „Tu ovládá stále méně lidí, což představuje problém, neboť český průmysl je tradičně hodně napojen na ten německý,“ uzavírá Wiedermann Janíčková.