Zpřesnění a zjednodušení nakládání s osobními údaji

Poslanecká sněmovna 5. prosince schválila v závěrečném čtení tzv. adaptační zákon k GDPR. Zákon vytvořilo Ministerstvo vnitra a ÚOOÚ v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které od května nastavilo stejné podmínky ochrany osobních údajů v celé EU.
Zatímco nařízení GDPR začalo platit automaticky, jednotlivé státy dostaly možnost jeho části zpřesnit a upravit s ohledem na specifické domácí podmínky. Zákon o zpracování osobních údajů a související změnový zákon tak využívá možné výjimky mj. ke snížení byrokracie či sankcí nebo zpřesňuje některé definice.
„Sjednocená ochrana osobních údajů je krok správným směrem, díky kterému jsme my i naše osobní údaje v kyberprostoru i na sociálních sítích bez diskuse ve větším bezpečí než dřív. V adaptačním zákoně však jasně deklarujeme, že toto zlepšení ochrany nemá žádný omezující vliv na práci novinářů a už vůbec se nedotýká samotné svobody projevu. To považuji za zásadní,“ vysvětlil ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že zpřesnění a výjimky, kterými dnes sněmovna tzv. adaptovala české předpisy na GDPR, jsou dalším navazujícím krokem snižujícím administrativu, zpřesňujícím pravidla pro práci médií s osobními údaji nebo snižujícím možné sankce na přiměřenou úroveň.
Obsáhlé výjimky
Jednou ze široce medializovaných částí adaptačního zákona je výjimka u věku dítěte pro souhlas s využíváním služeb informační společnosti. Tuto hranici Sněmovna stanovila v souladu s vládním návrhem na 15 let. Tato hranice je pro český právní řád standardní např. z hlediska pracovněprávního nebo trestněprávního.
V rámci nalezení co nejširšího konsenzu také Ministerstvo vnitra během projednávání podpořilo řadu pozměňujících návrhů, které navržené výjimky dále rozšiřovaly, a podílelo se na jejich přípravě. Jde například o výjimky usnadňující práci vědcům. Návrh zákona také zachovává současnou maximální výši pokuty pro veřejné subjekty typu ministerstev na 10 mil. Kč a podle potřeb praxe a na základě diskuse se zástupci médií zjednodušuje pravidla pro práci novinářů, např. takzvanou poučovací povinnost. (5.12.2018)