Zprostředkovatelské smlouvy o dodávkách energií stále v hledáčku ČOI

Česká obchodní inspekce nadále kontroluje nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila Česká obchodní inspekce 7 kontrol a porušení zákona zjistila u všech 7 kontrolovaných, tedy u všech kontrol.
ČOI v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 pokračovala v kontrolní akci zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 7 kontrol a porušení obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI zjistila ve všech  7 případech, což je rovných 100 %.
V rámci jedné kontroly bývají v mnoha případech posuzovány i desítky spotřebitelských smluv, které v rámci podání obdržela Česká obchodní inspekce k využití při kontrolní činnosti.
Zjištěné nedostatky
V 6 případech bylo Českou obchodní inspekcí zjištěno porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele 
(zákon 634/1992 Sb.).
- obchodníci ve 3 případech porušili zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, že se dopustili klamavého konání (§ 4 v návaznosti na ust. § 5),
- ve 2 případech se jednalo o klamavé opomenutí (§ 4 ve vazbě na ust. § 5a),
- v 1 případě řádně neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§14 odst. 1)
- ve 4 případech kontrolovaná osoba porušila tím zákon, že nevytvořila podmínky pro výkon kontroly (ustanovení § 10 odst. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), za což hrozí ze zákona sankce až do výše 500 000 Kč.
Uložená opatření
Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období celkem 4 pokuty ve výši 1 690 000 Kč.  Vzhledem k tomu, že u všech kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů, budou kontroly v oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících se zprostředkováním a s uzavíráním smluv o dodávkách energií prováděny i v následujícím čtvrtletí.
Oddělení poradensko informačních služeb České obchodní inspekce připravilo pro spotřebitele speciální záložku na stránkách ČOI k tématu „aukce energií“, viz: www.coi.cz/aukce (1.10.2019)