Zveme Vás na tradiční podzimní konferenci ČSJ Make Quality Great Again!

I svět kvality musí reagovat na překotný technologický, společenský a ekonomický vývoj, jehož jsme svědky. Témata jako digitalizace, robotizace, inovace, generace Z, sociální sítě, virtuální realita, umělá inteligence a další vytvářejí kontext, který nutně ovlivňuje stávající nástroje a přístupy v oblasti kvality.
Letošní ročník mezinárodní konference s podtitulem „Make Quality Great Again!“ je opět dobrou příležitostí pro setkání všech příznivců kvality, zlepšování a osvědčených manažerských přístupů...
Připravili jsme pro vás různé formáty kongresového jednání – ať už plenární zasedání, kulaté stoly či paralelní odborné sekce. Témata budou zaměřena na kvalitu v high-tech průmyslu (letectví, automobilový průmysl), na práci s lidmi, na softwarová řešení v oblasti kvality a v neposlední řadě na zkušenosti z auditů.
Kromě absolvování odborného programu konference budou mít účastníci možnost osobně se potkávat, sdílet zkušenosti a navazovat nové kontakty či prohlédnout si stánky vystavovatelů.
Na konferenci vystoupí mimo jiné: Karel Havlíček - ministr průmyslu a obchodu, Frederick Martin -  Lockheed Martin Aeronatics Company, Libor Witassek - Strojcar s.r.o., Milan Dufek - Škoda Auto, Vítězslav Pilmaier - Arvato Services, Pema Lama - EFQM.
Těšit se můžete i na vystoupení zástupců společností Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Ford Motor Company, Robert Bosch GmbH, Magna Automotive (CZ), Digital Industries Siemens, Diribet, PALSTAT, General Electric CR & SK, 
ICG-Capabillity, odborníků České společnosti pro jakost a dalších vystupujících.
Těšíme se na setkání s vámi, Česká společnost pro jakost. Více na https://qc2019.csq.cz
(11.9.2019)