Zvýšení produktivity výroby jako standard

Je dobře známo, že výroba hraje ve zvyšování celkové produktivity hospodářství velmi důležitou roli. Mnohé firmy sice hledají nové technologie, roboty a automatizaci, aby zůstaly ve hře, ale Marcus Schneck, jednatel firmy Norelem, nabízí jiné řešení: zefektivnit proces konstruování a výroby bez dodatečných režijních nákladů – použitím normalizovaných dílů.
"Pokud jde o produktivitu, čas jsou peníze, a konstruktéři nemohou trávit čas tím, že budou znovu vymýšlet kolo," vysvětluje Marcus Schneck. "Místo toho se potřebují více seznámit s produkty, které používají, a různými možnostmi jejich využití. Vědět, jak a odkud je možné získat všechny běžně používané produkty z jednoho místa, je pro konstruktéry velkou konkurenční výhodou. V současné době je možné normalizované díly do většiny programů CAD integrovat jen kliknutím myši. To výrazně zrychluje procesy konstruování a výroby, stejně jako procesy vývoje nástrojů a stavby strojů, a to při současném snižování nákladů."
Většina moderních konstrukčních softwarových systémů dokáže využívat opakující se konstrukční prvky a vykonává výpočetní procesy na pozadí, téměř bez potřeby přispění uživatele, a konstruktéři se tak mohou koncentrovat na kreativnější řešení konstrukčních úloh. Role konstruktérů jako takových se mění. Jsou výhradně odpovědní za funkční a estetické aspekty konstrukce nového produktu, ale ovlivňují také náklady na produkt, na jeho výrobu a její efektivitu. Pro úsporu času i nákladů v procesu vývoje produktů je nutná dobrá znalost normalizovaných prvků, systémů a komponent a dodavatelské sítě, která má dobrou pozici na trhu a je schopná dodávat produkty bezodkladně.
Nový standard
Normalizované díly a prvky nejsou v tomto kontextu chápány jen ve smyslu norem DIN, ale jako
komponenty, které jsou určené pro univerzální použití v různých úlohách a jsou vzájemně kompatibilní. Ačkoliv jsou navrženy jen v jedné variantě, mohou plnit různé úlohy v mnoha průmyslových oborech. Firma Norelem má v sortimentu v současné době 45 000 takových komponent, dostupných v katalogu THE BIG GREEN BOOK, který je kompletní referenční příručkou pro konstruktéry. Na otázku, jaké typy komponent jsou k dispozici, uvádí Marcus Schneck řadu praktických příkladů.
"THE BIG GREEN BOOK je už dlouho pevnou součástí německého průmyslu a stala se pro konstruktéry životně důležitým nástrojem," vysvětluje. "Konstruktéři mají podle našich zkušeností zájem, kromě ovládacích prvků, jako jsou páky, tlačítka a úchytky pro manipulaci s prvky strojů, také o výkyvné opěrky a pružinové přítlačné komponenty pro všechny varianty úloh instalace a nastavení polohy, o aretační čepy a dorazy pro přesné ustavení polotovarů a o různé svěrky a upínky.
Všechny tyto produkty představují pro konstruktéry cenově výhodné a okamžitě dostupné prostředky pro realizaci mnoha úloh. Mohou ovšem navrhovat a vyrábět své vlastní komponenty, ale to je náročné na čas i na peníze. V době, kdy se od konstruktérů požaduje rychlost a zdroje jsou velmi omezené, je třeba okamžité řešení. Proto má norelem v katalogu THE BIG GREEN BOOK uvedeno 45 000 okamžitě dostupných normalizovaných dílů. Díly je možné vyhledávat také v online katalogu s jasným a logickým uspořádáním, s doplňujícími daty, informacemi a výkresy. Tak konstruktéři jedním kliknutím získají přístup k požadovanému produktu, včetně doprovodných dat CAD."
Využití normalizovaných dílů při tvorbě sofistikovaných systémů
Každá řada produktů je v katalogu THE BIG GREEN BOOK uvedena společně s doplňkovými komponenty, které mohou být součástí jejich konfigurace, a to umožňuje konstruktérům rychle vytvořit celou sestavu z normalizovaných dílů. Tyto prvky hrají roli nejen při realizaci individuálních funkcí, ale i při projektování větších systémů.
Jestliže se konfigurují společně, mohou být normalizované díly pro mnoho inženýrů efektivním způsobem, jak vyřešit typické konstrukční problémy, ať jde o techniku pohonů, manipulaci s materiálem nebo automatizovanou výrobu. Například pneumatické lineární jednotky řeší při konstrukci mechanismů mnoho úloh nastavení pozice a regulace polohy a pohybu. Modulární pohybové komponenty připravené k okamžité instalaci umožňují ve velmi krátké době realizovat i složité víceosé systémy s velkou přesností a dynamikou.
A to není všechno. Kuličkové šrouby připravené k okamžité instalaci dodávané v početných variantách mohou plnit různé úlohy při výrobě a manipulaci, zatímco sofistikované automatizované systémy lze jednoduše realizovat synchronními pásovými mechanismy.
"Problém, kterému čelíme jako výrobce a dodavatel normalizovaných dílů, není v tom, jak pokračovat v doplňování naší nabídky, čehož každoročně dosahujeme, ale v tom, jak inspirovat konstruktéry, aby se při návrhu ucelených systémů vždy obraceli na THE BIG GREEN BOOK a stále lépe využívali její rozšiřující se sortiment," dodává Marcus Schneck.
"To, co dává normalizovaným dílům jejich všestrannost, je schopnost doplňovat je při konfiguraci o různé prvky, takže vznikají individuální systémy využitelné v různých konstrukcích, ať jde o ucelený mechanismus pro manipulaci s díly, polohování nebo balení v automatizovaných skladech, nebo dva synchronizované pásy poháněné drážkovanou hřídelí pro manipulaci s materiálem. Při použití normalizovaných dílů mohou konstruktéři řešit specifické složité úlohy za několik dní, bez dodatečných nákladů na konstrukci, bez zdlouhavého ustavování a spojování a bez potřeby trávit čas pořízením jednotlivých komponent, konstrukcí a montáží." Více informací o firmě Norelem najdete na www.norelem.cz (18.11.2019)