Enegetická efektivita

Během prvních osmi měsíců letošního roku vzniklo více než 2 700 nových střešních solárních elektráren na rodinných a bytových domech. To je téměř stejné množství jaké se postavilo během celého minulého roku. Na zvyšujícím se zájmu domácností se odráží stabilní a předvídatelné prostředí pro získání...
U příležitosti Evropského týdne udržitelného rozvoje se v týdnu od 20. září zpřístupnily veřejnosti na dvě desítky solárních elektráren po celé České republice. Dny otevřených dveří slunečních elektráren se u nás konají již pátým rokem s cílem podpořit rozvoj udržitelné ekonomiky, představit...
Česká investiční skupina Portiva opět překonala rekord. Její energetická divize vyrobila v loňském roce nejvíce elektrické energie za celou dobu své existence. Nastavenou laťku z roku 2018 překonala o 1,74 %. Ve výrobě zelené energie dominovaly především větrné elektrárny, které vyrobily...
Dotace je určena na vytvoření webových stránek, microsite, softwaru, webové nebo mobilní aplikace nebo textového informačního materiálu. Žádosti se podávají elektronicky od 1. 9. do 30. 11. 2020. Produkty musí být zaměřeny především na následující témata, která jsou zároveň základními výběrovými...
Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Žádosti se podávají elektronicky od 11. 9. do 30. 11. 2020. Předmětem dotace je organizování kurzů, seminářů, webinářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být použita pouze na organizaci...
Dotace je určena na zpracování místních energetických koncepcí obcí. Místní energetická koncepce musí být zpracována v souladu s energetickou koncepcí regionu či kraje, na jehož území se obec nachází. Žádosti se podávají elektronicky od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. Při tvorbě místní energetické...
Plnění požadavků na energetickou náročnost budov od 1. září 2020, tj. po vstupu v platnost vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 7 odst. 1, že v případě výstavby nové budovy je stavebník...
Na příčky, podhledy, římsy pro osvětlení, jako zvuková izolace, nebo podklad pro plovoucí podlahu – sádrokartonové desky slouží ve stavebnictví už přes sto let. Klíčovou surovinou pro jejich výrobu je čím dál častěji energosádrovec, který vzniká při odsíření uhelných elektráren. Společnost ČEZ...
Dalších 30 milionů korun na snížení světelného znečištění v chráněných krajinných oblastech rozdělí obcím od 1. září 2020 Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Starostové získají na výměnu energeticky i světelně nevyhovujícího osvětlení až 2 miliony...
Společnost  Bonega vychází vstříc požadavkům a potřebám zákazníků a přichází s novinkami, které dávají možnost řešit jejich požadavky přesně na míru a přináší úspory energie, vody a tím i peněz. Jednou z nich je aktualizované sestavení rozvodnice pomocí online konfigurátoru....
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13 >>