Názory a komentáře

Snad nejzávažnější chybou IPCC v analýze pravděpodobných dopadů globálního oteplování je zdráhavé a nedostatečné zpracování otázky adaptace. Výsledkem je systematické zveličování údajných nákladů oteplování, pokud ovšem nějaké čisté náklady v příštích sto letech vůbec vzniknou. IPCC na...
Je něco hluboce absurdního na ješitné představě, že dokážeme předpovědět, jaký bude svět za sto let, a ještě směšnější je očekávat, že zavřené okno do budoucnosti otevřeme pomocí počítačových modelů. Položme si otázku – dokázali by lidé z počátku 20. století, i kdyby nakrásně měli...
Lidé, kteří by rádi potlačili veškerou diskusi, obvykle tvrdí, že přírodovědné aspekty globálního oteplování jsou „vyřešeny a uzavřeny“. I kdyby tomu tak ale bylo, neznamenalo by to konec problému – již jsme si řekli, že jsou zde i hlediska ekonomická, politická a etická. Skutečnost je navíc...
Přednáška na stockholmské universitě 1976 Globálními nazýváme ty problémy, které je nutno řešit v celosvětovém měřítku, v měřítku celé zeměkoule. Ve starověku a středověku byly tyto problémy popisovány v náboženské i světské literatuře, např. poslední soud nebo potopa...
Pjotr Leonidovič Kapica Člověk se liší od zvířete mimo jiné tím, že při svém vývoji přetváří okolní přírodu tak, aby vyhovovala jeho potřebám, zatímco vývoj světa zvířat je založen na přizpůsobování se přírodě. Přetváření přírody je proto účinnější, že lidé začali uskutečňovat tento proces...
Prof. Pavel Noskievič – VŠB – Technická univerzita Ostrava Anglický myslitel a publicista Sir Matthew White Ridley přednesl v říjnu 2016 v Královské společnosti v Londýně přednášku s názvem „Globální ozeleňování versus globální oteplování“, ve které kriticky hodnotil současnou...
Před 31 lety jsme s kolegou vyrobili známou lopatu z bývalé nástěnky ROH a zvonili klíči za vládu odborníků. V energetice, které se většinu života věnuji, to ale bylo trochu jinak. Za minulého režimu u nás byl ústřední dispečink soustavy RVHP, na kybernetiku jako „buržoazní pavědu“...
Konopí (Cannabis L.), dvouděložná rostlina; k. seté (C. sativa L.), 2-4 m vysoká, jednoletá bylina, pochází z Vých. Indie, pěstuje se na polích pro tuhá vlákna, z nichž se hotoví lana, provazy, hrubé látky, plachtoviny; ze semen vyrábí se olej a odpadků k. užívá se k čištění strojů. V Indii bylo...
O prezidentech a politicích ví a myslí si každý své a hodně, včetně toho, jak se obě kategorie reprezentantů společnosti dostávají do křesla. Zatím málo se ví, a ještě méně se myslí v době konce karantény a dočasného vítězství nad koronavirem o nové profesi: psychobioterorista. Víme mnoho o tom,...
„Tak nám zase zdražily citrony,“ povzdechl si pan Procházka, a dodal maje na mysli majitele místní prodejny potravin. „Ten vydřiduch si k nim ještě přisadil čtyřicet korun na kile.“ Jeho manželka jen souhlasně přikývla. „Že se nestydí, takhle nás šidit.“ Procházkovi bydlí na vesnici zhruba...
<< 1 | 2 | 3 >>

 

Vážení klienti, omlouváme se na této stránce se pracuje ...