Bydlení se službami řeší senioři většinou pozdě

Více než polovina seniorů v Moravskoslezském kraji bydlí ve vlastních domech a bytech a většina z nich považuje takovou formu bydlení za ideální. Ve výhledu 10 a 20 let by se však až čtvrtina ráda přesunula do zařízení poskytujícího seniorům odpovídající služby.
Zjištění vyplynulo z výzkumu, který pro společnost RESIDOMO, největšího poskytovatele nájemního bydlení v ČR, realizovala agentura STEM/MARK. Právě kvůli očekávané poptávce a faktu, že už nyní tvoří senioři více než čtvrtinu všech nájemníků RESIDOMO, nabízí ostravský lídr v nájemním bydlení celou paletu seniorských služeb.
Výzkum ukázal, že řada důchodců stále bydlí ve velkých bytech, ve kterých prožili podstatnou část svého života, a váhají s výměnou za menší. Pokud je k tomu okolnosti donutí, tak chtějí získat byt nejlépe ve stejné lokalitě, kterou dobře znají a kde jsou spokojeni. Teprve až zdravotní důvody nebo ztráta partnera je přinutí zamyslet se nad tím, zda by pro ně nebylo výhodnější uvažovat o bydlení například v domově s pečovatelskou službou, domově pro seniory aj.
Zhruba 30 % seniorů bydlí ve vlastním domě, 26 % ve vlastním bytě a mají tak jen výdaje s energiemi. Více než 40 procent seniorů v MS kraji má čtyřpokojový byt, téměř třetina (28,6 %) pak třípokojový. S tím koresponduje také plocha bytu, takže 30 % seniorů využívá 71 až 80 m2.
Po odchodu dětí ze společné domácnosti téměř 40 % dotazovaných seniorů v našem kraji žije stejným životem, u třetiny se spíše zlepšil. Až 46 % dotazovaných uvedlo, že nadbytečnou plochu po odchodu dětí nemají a téměř polovina tento problém vůbec neřeší. Přechod do podnájmu a do menšího bytu by zvolilo v případě nutnosti jen 6 až 8 procent seniorů. O možnosti, že by svůj byt či dům prodali a nastěhovali se do pronajatého bytu, který by více vyhovoval jejich potřebám, vážně uvažuje 6 % seniorů.
"Velmi často senioři uvolněný pokoj po dětech nechají v původním stavu pro návštěvy potomků nebo vnoučat. Často si také splní sen v podobě zřízení pracovny nebo druhé ložnice. Právě druhá ložnice se stářím stává téměř nutností, ať už z důvodu komfortnějšího spaní, rozdílného času usínání a vstávání nebo třeba rozličného pohledu na sledování televizních seriálů," uvádí Roman Frkous, ředitel vnějších vztahů RESIDOMO.
Až nemoc, podlomené zdraví nebo nemohoucnost dožene 37 procent seniorů k tomu, že budou své bydlení řešit radikálně, nejsilnějším motivem pak je smrt partnera (38 %) a nedostatek financí (19 %), kvůli kterým se senioři také nejčastěji stěhují na chatu nebo chalupu a svůj byt pronajímají.
Ve výhledu 10 až 20 let počítá významná část seniorů s využitím zařízení uzpůsobeného pro bydlení seniorů. „Mnoho lidí tuto situaci neřeší a nechávají ji viset někde v budoucnu. Více než třetina respondentů nám potvrdila, že impulsem k řešení by byla změna jejich zdravotního stavu. Číslo tak může být mnohem vyšší, zvláště když by se senioři dozvěděli i o jiných možnostech optimálního bydlení s nabídkou služeb, jaké nabízí nebo plánuje zavést RESIDOMO,“ říká Jan Rafaj, generální ředitel RESIDOMO.
Společnost RESIDOMO počítá s otevřením několika specializovaných domů právě pro seniory, které budou jak službami, tak konstrukčně optimální pro jejich bydlení. "Může to být zajímavé nejen pro lidi žijící v nájmu, ale i pro seniory bydlící ve vlastním, kteří svůj byt pronajmou nebo přenechají potomkům a za získané peníze pokryjí náklady pohodlného seniorského bydlení," dodává Jan Rafaj. (6.12.2019)