CATL uvádí první bateriový systém na skladování energie

Společnost CATL připojila největší čínskou a světově první multi-energetickou elektrárnu (100 MWh) se systémem BESS k rozvodné síti.
Společnost Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), čínský výrobce lithium-iontových baterií, dodal v rámci demonstračního projektu multi-energetické elektrárny Luneng Haixi („Projekt") největší čínský a světově první bateriový systém pro skladování energie (BESS). Tento projekt je prvním projektem tohoto druhu v Číně, který spojuje energii větrnou (400 MW), solární (200 MW), koncentrovanou solární energii (50 MW) a systém skladování energie (ESS) (100 MWh) do jednoho propojeného systému v síti.
Stanice koordinuje tři různé obnovitelné zdroje s kolísavými a zvláště nestabilními zdroji energie a má reagovat na kolísavou poptávku, čímž se jeho baterie a systém správy baterií stávají pro spolehlivost systému klíčové. Společnost CATL, výhradní dodavatel baterií pro projekt, překonala požadavky v průběhu fáze návrhu a vývoje výrobku, kdy testování a uvedení systému BESS do provozu trvalo pouhých 17 dní.
Huang Shilin, místopředseda představenstva a ředitel pro strategie společnosti CATL, uvedl: „Tato elektrárna je první svého druhu - multifunkční centralizovaná elektrárna integrovaná s elektrochemickým systémem skladování energie. Její technická spolehlivost a cenová dostupnost podpoří další globální využití aplikací různých obnovitelných zdrojů energie."
Největší prioritou při stavbě zásobníku energie je bezpečnost. Společnost CATL výběrem spolehlivých materiálů minimalizuje možnost poruch a poškození výbuchem. CATL také dodržuje postup výstavby dle analýzy potenciálního selhání a efektů (FMEA), aby identifikovala rizika a aplikovala plány na zmírnění rizika v počátečních fázích vývoje, výroby a správy a aby byl zajištěn bezpečný provoz akumulátorového systému s dobře navrženými bateriovými články, modulem, skříní a řídicím systémem. Využitím třívrstvého systému reléové ochrany zajišťuje společnost CATL také výkon baterie při poškození způsobeném nadměrným nabíjením/vybíjením, nadměrným proudem a při provozu v kolísavých nadměrně vysokých a nízkých teplotách.
Jedním z klíčových úkolů v oblasti bezpečnosti a provozu, kterým čelí společnost CATL a tento průmysl, je řízení tepla. Elektrárna byla instalována v Golmudu, kde se teplota pohybuje od -33,6 do 35,5 stupňů Celsia. Aby bylo zajištěno 15 let provozu baterie, společnost CATL využila chladicí systém, který používá průchody vzduchu a návrhy proudění vzduchu udržující konzistentní teplotu skříně. Jednotka řízení baterií zapne systém chlazení baterie, jakmile detekuje tepelné problémy, zatímco předem uložená elektřina chrání baterii před ztrátou kapacity nebo pokovování lithiem způsobeným nabíjením za nízkých teplot.
Projekt musí kromě toho splňovat náročné strukturální požadavky, neboť Golmud leží v aktivní seizmické zóně, která vyžaduje absorpci vibrací a nárazů. Nejmodernější Zkušební a ověřovací centrum společnosti CATL provedlo důkladné testování a simulaci, aby prokázalo, že její baterie jsou schopny odolat potenciálním zemětřesením 8. stupně.
Podle slov Dr. Hui Donga, ředitele Čínského vědeckého výzkumného institutu pro výzkum elektrické energie, je tato stanice „první světovou a největší čínskou elektromechanickou stanicí pro skladování energie s virtuálním synchronním generátorem". Vzhledem k tomu, že je tato elektrárna důležitou součástí a plánovaným zdrojem ročního objemu výroby energie ve výši 126 250 MWh (401 500 tun uhelné energie), očekává se, že Projekt bude dobrým příkladem využití různých druhů nových energií, čímž stanoví standardy využití inteligentních sítí ve světě.
Společnost CATL je největším poskytovatelem baterií v Číně, který se specializuje na výrobu lithium-iontových baterií pro elektrická vozidla a systémy pro ukládání energie. Je zaměřena na podporu nové energie a změnu světa prostřednictvím technologie baterií EV & ESS. Roční prodej baterií typu EV & ESS společnosti CATL v roce 2017 představuje celkový výkon baterií ve výši 12 GWh; celkový výkon instalovaných baterií EV v roce 2018 dosáhl 23,43 GWh. https://www.catlbattery.com/en  
(31.1.2019)