Ceny elektřiny a brambor nadále rostly

Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zrychlil na 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od října 2012.
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobily především ceny elektřiny, které byly vyšší o 2,7 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny vína o 3,7 %, piva o 1,2 % a lihovin o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot a olejů, které po čtyřech měsících poklesu v březnu vzrostly o 1,1 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny pekárenských výrobků a obilovin o 1,1 %, brambor o 5,6 % a ovoce o 1,4 %.
Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen působil v březnu pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde klesly ceny dovolených s komplexními službami o 8,8 % v důsledku končící zimní sezóny. Z potravin byly nižší zejména ceny zeleniny o 2,2 %, masa o 0,4 %, polotučného trvanlivého mléka o 3,4 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,3 %.
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,0 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v únoru. Zrychlení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především vývojem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny brambor vzrostly o 74,5 % (v únoru o 67,2 %), pekárenských výrobků a obilovin o 3,3 % (v únoru o 1,9 %), másla o 8,6 % (v únoru o 4,0 %). U řady potravin došlo ke zmírnění jejich meziročního cenového poklesu. Ceny vajec byly nižší o 8,1 % (v únoru o 14,7 %), ovoce o 9,5 % (v únoru o 11,8 %), cukru o 28,3 % (v únoru o 32,2 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 11,9 % (v únoru o 8,9 %), ceny tuhých paliv o 1,5 % (v únoru o 0,6 %), tepla a teplé vody o 4,5 % (v únoru o 4,2 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 2,1 % (v únoru 0,1 %).
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,6 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 1,9 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 5,4 %, vína o 3,3 %, piva o 4,2 % a tabákových výrobků o 3,1 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,1 %, ceny pojištění a finančních služeb shodně o 4,8 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ceny ubytovacích služeb o 2,9 %.
Na meziroční snižování cenové hladiny v březnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,2 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,2 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,4 %.
Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v lednu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,0 %) a nejméně v Irsku (o 0,7 %). Na Slovensku cenový růst v únoru zrychlil na 2,3 % z 2,2 % v lednu. V Německu byly ceny v lednu i v únoru vyšší o 1,7 %. Podle předběžných výpočtů byl v březnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,2 % a meziroční 2,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2019 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) (10.4.2019)