Ceny všech výrobců meziměsíčně i meziročně výrazně vzrostly

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 4,4 % a meziročně o 21,4 %. Ceny průmyslových výrobců vzrostly meziměsíčně o 6,9 % a meziročně o 19,4 %. Ceny stavebních prací se zvýšily meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 8,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 3,2 %.
„Ceny průmyslových výrobců v lednu oproti prosinci rostly téměř o 7 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od února 1991. Meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 19,4 %, kde největší vliv měly ceny energií. Ceny v zemědělství meziročně rostly o 21,4 %, ve stavebnictví dle odhadů o 8,3 % a v tržních službách pro podniky o 3,2 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 4,4 %. Vzrostly ceny brambor o 15,9 %, olejnin o 4,6 %, obilovin o 3,3 %, drůbeže o 2,6 %, vajec o 2,4 % a mléka o 2,3 %. Klesly ceny ovoce, a to o 11,8 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 21,4 % (v prosinci o 18,8 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 32,6 %. Vyšší byly ceny olejnin o 45,1 %, obilovin o 33,9 % a brambor o 18,2 %, ceny ovoce byly nižší o 9,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,9 %. Vzrostly ceny skotu o 13,3 %, mléka o 11,9 % a vajec o 2,0 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 0,9 %.
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně zvýšily o 6,9 %, což bylo nejrychlejší tempo růstu od února 1991. Vzrostly především ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 32,7 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 41,2 %. Ceny těžby a dobývání byly vyšší o 9,0 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,8 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 2,1 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 5,3 %. Klesly ceny v odvětví dopravních prostředků o 1,0 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně rostly o 19,4 % (v prosinci o 13,2%). Vyšší nárůst byl zaznamenán naposledy v lednu 1992. Významně vzrostly především ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 40,6 %, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 50,7 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 25,3 %, chemických látek a výrobků o 52,8 % a dřeva, papíru a tisku o 26,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 7,0 % a ceny vody, její úpravy a rozvodu o 5,3 %. Výrazně vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny dopravních prostředků se snížily o 1,3 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,4 %, ceny motorových vozidel naopak vzrostly o 4,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny a energií o 40,9 % a meziproduktů o 23,4 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 12,8 %.
Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,5 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 8,3 % (v prosinci o 8,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 19,5 % (v prosinci o 17,0 %).
Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly meziměsíčně o 0,7 %. Ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě se zvýšily o 12,4 % a ceny za právní a účetnické služby o 3,2 %. Shodně o 2,4 % vzrostly ceny za vydavatelské služby a za bezpečnostní a pátrací služby. Ceny za služby v oblasti programování a ceny za poradenství v oblasti řízení se shodně zvýšily o 1,9 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly o 16,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 1,9 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,2 % (v prosinci o 1,7 %). Vzrostly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 12,4 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 10,4 % a za služby v oblasti zaměstnání o 7,2 %. Ceny za vydavatelské služby byly vyšší o 4,4 % a za právní a účetnické služby o 4,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,8 % (v prosinci o 1,4 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně vyšší o 2,9 % (v listopadu o 2,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku o 13,3 % a v Estonsku o 12,7 %. V Německu vzrostly ceny o 5,0 %, v Rakousku o 2,4 %, v Polsku o 1,6 % a na Slovensku o 0,9 %. Ceny klesly pouze v Česku o 0,1 %.
V prosinci meziročně vzrostly ceny v EU o 26,2 % (v listopadu o 23,7 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 99,2 %, v Dánsku o 58,9 % a v Rumunsku o 42,3 %. V Německu byly ceny vyšší o 23,6 %, v Rakousku o 21,1 %, v Polsku o 18,3 %, na Slovensku o 14,6 % a v Česku o 13,2 %. (23.2.2022)