Ceny zahraničního obchodu rostly

V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,4 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %.
 Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v únoru vzrostly o 0,3 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 2,0 %.
Dovozní ceny se v únoru zvýšily o 0,5 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 2,4 % a ceny potravin o 1,6 %. Ceny chemikálií klesly o 0,3 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,9 %), potraviny (98,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly nápoje a tabák (102,8 %) a chemikálie (100,4 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 3,4 % (v lednu o 2,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 9,4 % (zejména elektřiny), průmyslového spotřebního zboží o 4,8 % a ceny polotovarů o 4,5 %. Ceny neklesly v žádné sledované skupině.
Dovozní ceny se zvýšily o 3,3 % (v lednu o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,0 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 8,6 % (především elektřiny). Ceny ostatních surovin rostly o 7,5 % a ceny chemikálií o 4,0 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,8 %.
Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v lednu 100,4 %), nicméně třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,3 %) a polotovary (102,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (94,5 %), chemikálie (97,7 %) a stroje a dopravní prostředky (98,8 %). (10.4.2019)