Ceny zahraničního obchodu v dubnu rostly

V dubnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, v dubnu vzrostly o 2,2 % (po očištění o kurzový vliv o 0,1 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 %. Ceny polotovarů1 rostly o 3,2 %, ostatních surovin2 o 2,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,1 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 12,1 % (především ropných výrobků).
Dovozní ceny se v dubnu zvýšily o 1,7 % (po kurzovém očištění klesly o 0,5 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,6 %. Ceny ostatních surovin vzrostly o 3,7 %, polotovarů o 2,1 % a ceny potravin o 1,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 8,1 % (zejména ropné výrobky).
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (101,4 %), polotovary (101,1 %) a průmyslové spotřební zboží (100,4 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (95,6 %) a ostatní suroviny (98,6 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 3,1 % (v březnu o 1,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 5,2 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 9,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 7,0 % a ceny potravin o 6,4 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 28,6 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 9,8 % (zejména kovového odpadu).
Dovozní ceny se zvýšily o 0,7 % (v březnu klesly o 0,3 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 5,5 %. Ceny potravin rostly o 9,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,3 %. Naopak ceny minerálních paliv klesly o 34,0 % (zvláště ropy a ropných výrobků) a ceny chemikálií o 0,9 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,4 % (v březnu hodnota 101,4 %) a druhý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly nápoje a tabák (108,8 %), minerální paliva (108,2 %) a průmyslové spotřební zboží (102,6 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (89,5 %), potraviny (97,5 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). (10.6.2020)