Červenec 2020: dovozní ceny pokračovaly v poklesu

V červenci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,2 %, dovozní ceny klesly o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v červenci snížily o 0,9 %. Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin o 2,0 %, potravin o 1,6 % a ceny polotovarů o 1,4 %. Ze sledovaných skupin jednomístné klasifikace SITC rostly pouze ceny minerálních paliv o 5,8 % (zejména elektřiny).
Dovozní ceny v červenci klesly o 0,3 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,4 % a ceny potravin o 1,9 %. Zvýšily se pouze ceny minerálních paliv o 17,4 % (především ropy).
Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (90,1 %), průmyslové spotřební zboží (99,0 %) a polotovary (99,5 %). Naopak nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly stroje a dopravní prostředky a ostatní suroviny (shodně 100,4 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se, zejména vlivem oslabení koruny vůči euru a dolaru, zvýšily o 1,2 % (v červnu o 2,0 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,5 %. Ceny nápojů a tabáku vzrostly o 6,5 %, potravin o 3,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,7 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 17,3 % (zvláště ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 7,4 % (zejména kaučuku a kovového odpadu).
Dovozní ceny se snížily o 1,4 % (v červnu o 1,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 31,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 7,2 % a ceny chemikálií o 2,6 %. Naopak rostly ceny potravin o 3,6 %, strojů a dopravních prostředků o 3,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %.
Směnné relace se snížily na hodnotu 102,6 % (v červnu hodnota 103,6 %), nicméně pátý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (120,9 %), nápoje a tabák (108,0 %) a stroje a dopravní prostředky (100,5 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (99,3 %) a ostatní suroviny (99,8 %). (10.9.2020)