Česko spadlo v žebříčku ekonomické svobody o další tři příčky – ve světě ekonomická svoboda mírně roste

Česká republika se umístila na 27. místě ze 165 zemí a teritorií zahrnutých do výroční zprávy Economic Freedom of the World 2021, kterou dnes publikuje Liberální institut ve spolupráci s kanadským Fraser Institutem.
V revidovaném žebříčku se loni Česko umístilo na 24. místě, o dvě příčky níže než předloni.
„Loni došlo k mírně paradoxnímu výsledku, kdy index ekonomické svobody v Česku absolutně stoupl, ale v žebříčku si Česko pohoršilo, protože v jiných evropských zemích v absolutních číslech rostl rychleji. Letos jde o pokles relativní i absolutní,“ komentuje letošní výsledky Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu.
Hongkong a Singapur jsou opět na čele žebříku. Nový Zéland, Švýcarsko, Gruzie, Spojené státy, Irsko, Litva, Austrálie a Dánsko uzavírají nejlepší desítku.
Hongkong je na čele žebříku nepřetržitě od roku 1990. Letošní výroční zpráva, která pracuje s daty za rok 2019 (poslední dostupná data) však varuje, že nedávné události pravděpodobně budou znamenat pokles hongkongského skóre, jakmile budou dostupná data za roky 2020 a 2021.
„Zásahy do vlády práva, základu ekonomické svobody, ze strany Komunistické strany Číny negativně ovlivní ekonomickou svobodu v Hongkongu,“ řekl Fred McMahon, ředitel výzkumu ekonomické svobody ve Fraser Institutu. Think-tanky zapojené do mezinárodní sítě Economic Freedom Network včetně Liberálního institutu na začátku léta 2020 sepsaly otevřený dopis obyvatelům Hongkongu, kde se proti těmto zásahům ostře vymezily. V letošním roce deklarovaly, že budou sledovat propad Hongkongu tímto žebříčkem a dokumentovat tak ztrátu jeho svobod.
Zprávu vypracovali výzkumníci James Gwartney, Robert Lawson, Ryan Murphy a Joshua Hall z univerzit ve Spojených státech. Předmětem měření je ekonomická svoboda (šíře osobní volby, možnost vstoupit na trh, bezpečnost soukromě vlastněného majetku, vláda práva atp.), zkoumaná na základě politiky a institucí ve 165 zemích a teritoriích.
Desítka nejhůře umístěných zemí čítá Středoafrickou republiku, Demokratickou republiku Konžskou republiku, Sýrii, Kongo, Írán, Zimbabwe, Alžírsko, Libyi, Súdán a Venezuelu. Despotické země jako Severní Korea a Kuba nemohou být v důsledku nedostupnosti dat zařazeny do žebříčku.
Další zajímavé příčky jsou např. Japonsko (18.), Německo (22.), Itálie (47.), Rusko (100.). Českého čtenáře jistě zaujme také rozdíl mezi Tchaj-wanem (17.) a Čínskou lidovou republikou (116.). Rakousko je hned za Českem na 28. místě, Slovensko na 47., Maďarsko na 54. a Polsko na 75.
Dle výzkumu v předních peer-reviewed akademických žurnálech si lidé žijící v zemích s vyšší úrovní ekonomické svobody mohou užívat větší prosperitu, více politických a občanských svobod a delší životy. Např. země v první čtvrtině žebříčku ekonomické svobody mají průměrný HDP na hlavu 50 619 dolarů ročně, zatímco země ve spodní čtvrtině pouze 5519 dolarů.
Také míra chudoby je nižší v ekonomicky svobodných zemích. V ekonomicky nejsvobodnějších zemích (první čtvrtina žebříčku) žije v extrémní chudobě (méně než 1,90 dolarů na den) 0,9 % obyvatel. V zemích ve spodní čtvrtině žebříčku je to 34,1 % obyvatel.
„Kde mohou lidé sledovat vlastní štěstí a činit svoje vlastní rozhodnutí, vedou šťastnější a zdravější životy ve větší prosperitě, řekl McMahon.
Skóre České republiky v klíčových komponentech ekonomické svobody (od 1 do 10, přičemž větší hodnota znamená více ekonomické svobody, data jsou o dva roky pozadu):
 „Pokud se na žebříček ekonomické svobody díváme celostním pohledem, můžeme mít z umístění České republiky v letošním roce přiměřenou radost. Když se však detailněji zaměříme na české meziroční výsledky, vidíme mírné zhoršení u všech komponentů, nejvíce u regulace úvěru, práce a podnikání. Tento trend může být varující zvláště vzhledem k tomu, že v následujících letech 2020 a 2021 (připomínáme, že data v žebříčku jsou o dva roky opožděná) mj. v reakci na pandemii přistoupila česká vláda ke krokům, které nejen obrovsky navyšují vládní výdaje, a to v mnoha ohledech ne zrovna produktivním směrem, jak Liberální institut varoval vydáním studie Česká vládní korona-opatření, ale také proto, že např. v loňském roce byla inflace vyšší než cílová,“ komentoval výsledky ředitel Liberálního institutu Martin Pánek. (14.9.2021)