ČSÚ se aktivně zapojuje do Studie kolektivní imunity

Český statistický úřad se svými odbornými kapacitami zapojil do příprav a realizace reprezentativní části Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval zkoumající průběh onemocnění COVID-19. Pracovníci ČSÚ oslovují v těchto dnech respondenty zahrnující statistický vzorek populace. Účastnit by se touto formou mohlo až 6316 osob.
Primárním cílem studie, jejíž reprezentativní část bude probíhat na území hlavního města Prahy a vybraných okresů Středočeského, Jihomoravského a Olomouckého kraje, je odhad množství osob v populaci s proběhlou infekcí koronavirem SARS-CoV-2 včetně osob s mírným či bezpříznakovým průběhem onemocnění.
„Český statistický úřad má bohaté zkušenosti s šetřeními v domácnostech a právě existující síť našich respondentů se ukázala jako nejlepší a nejrychlejší řešení pro získání statistického vzorku populace. Takto bychom mohli v dotčených okresech oslovit přes šest tisíc osob, v první fázi jich bude přibližně tři tisíce dvě stě,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.
Tazatelé ČSÚ v těchto dnech oslovují domácnosti zapojené do Integrovaného šetření v domácnostech v Praze, okresech Praha-východ, Praha-západ, Brno-město, Brno-venkov, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Oslovování přitom bude probíhat v několika vlnách.
„Osloveným respondentům ve věku 18 až 89 let, kteří budou s účastí na studii souhlasit, bude prostřednictvím SMS zaslán unikátní kód pro nárok na testování a ověření respondenta na příslušném odběrovém místě. Náš úřad aktivně oslovuje pouze reprezentativní vzorek populace ze svých výběrových šetření v domácnostech, dobrovolní zájemci o testování z řad široké veřejnosti se musí hlásit přímo v odběrových stanech,“ upozorňuje ředitel sekce demografie a sociálních statistik Martin Zelený, který má na ČSÚ koordinaci projektu na starosti.
Podle instrukcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky se k testování mohou dostavit pouze osoby ve věku 18 až 89 let s trvalým či přechodným pobytem v České republice, bez akutních zdravotních potíží, zvýšené teploty (˂ 37,5 °C), bez příznaků onemocnění COVID-19 či jeho potvrzené diagnózy a osoby, které nejsou v nařízené karanténě. (22.4.2020)