Dezinfekční přípravek Rely + On Virkon firmy LANXESS je účinný proti koronaviru

Nebezpečný koronavirus se z Asie šíří po celém světě. Vlády proto zpřísňují opatření k zastavení nákazy touto plicní chorobou. V omezení výskytu nemoci hraje roli i firma LANXESS.
Proti koronaviru je účinný dezinfekční prostředek na vysoké úrovni - Rely + On Virkon, který chemická společnost LANXESS vyvinula. Produkt se používá k dezinfekci tvrdých povrchů a zařízení. Může tak pomoci snížit riziko kontaminace různých povrchů, klik dveří, stolů nebo židlí v rámci preventivních opatření v terminálech veřejné dopravy, letištích, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních či v nákupních centrech.
„Po vypuknutí epidemie vidíme zvýšenou poptávku po našem výrobku Rely + On Virkon v Číně a dalších zemích po celém světě. V současné době proto intenzivně pracujeme na optimálním sladění našich výrobních a logistických kapacit, abychom do tohoto regionu dodali co nejrychleji větší množství našeho produktu,“ uvádí Anneliese Bischof, vedoucí oddělení dezinfekčních prostředků ve firmě LANXESS.
Rely + On Virkon inaktivuje koronavirus 2019-nCoV
V nezávislých testech dosáhl Rely + On Virkon inaktivace kmene koronaviru při ředění 1: 100 s desetiminutovou kontaktní dobou. To odpovídá zkušebním podmínkám vyžadovaným Agenturou pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a prokazuje účinnost a vhodnost Rely + On Virkon pro využití v praxi. „Z provedených testů lze vyvodit, že Rely + On Virkon je účinný i proti koronaviru 2019-nCoV,“ podotýká odbornice firmy LANXESS.
Kolín nad Rýnem  (6.2.2020)