Dostálová: Sněmovna nebude hlasovat o úřednících, ale o tom, jestli stát dál nebude dodržovat lhůty a strategické stavby bude blokovat podjatost

Senát vrátil nový stavební zákon do Poslanecké sněmovny. „Přestože senátoři rekodifikaci jako celek odmítli, chtěla bych jim poděkovat za to, že řadu principů a základních kamenů nového stavebního zákona ocenili. Jde například o zavedení apelačního principu, zřízení speciálního úřadu pro strategické stavby nebo digitalizaci stavebního řízení. O to více mě ale mrzí, že se stalo důvodem pro zamítnutí zákona pouze nové uspořádání stavební správy, které je ale nutné k zajištění dodržování lhůt ve stavebním řízení a vyřešení systémové podjatosti. Senátoři zahodili šanci promítnout do zákona svoje představy. Musíme proto zabojovat v Poslanecké sněmovně a schválit zákon znovu v podobě, v jaké jej poslanci do horní komory odeslali. A veto Senátu přehlasovat,“ reagovala na usnesení Senátu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Senátorům vadil především přechod úředníků obcí do profesionální státní stavební správy. Ten je ale nezbytný pro základní cíl nového zákona, a tím je zrychlení povolování. Jedině přechod úředníků pod stát totiž zajistí zastupitelnost úředníků, a tedy dodržování lhůt. Stane se zárukou i pro nezávislost úředníků a odstraní tak systémovou podjatost, která paralyzuje strategické stavby typu Pražského okruhu nebo metra D. „Naším cílem rozhodně není válka s obcemi, ale povolení do roka a do dne i pro velké stavby. S lepším způsobem, jak tohoto cíle dosáhnou, nikdo nepřišel,“ vysvětlila ministryně.
„Souběh schvalování takto důležitého zákona a předvolebního období je nešťastný. Ráda bych zákon proto projednala v Poslanecké sněmovně co nejdřív. Byla by opravdu velká škoda, kdyby se takto důležitý zákon, který ovlivňuje život každého z nás a konkurenceschopnost celé země, stal obětí politické kampaně,“ dodala ministryně. Pokud by zákon neschválila ještě tato Poslanecká sněmovna, je pravděpodobné, že se bude nový tvořit další čtyři roky a jeho schvalování spadne opět do předvolebního období. „Věřím, že poslanci budou odpovědní, protože je opravdu jedno, která strana zákon předkládá. Všechny strany, který zákon podpoří se zasadí o rozvoj naší země a zvýšení konkurenceschopnosti. Hlasovat se ve skutečnosti bude o tom, jestli opravdu chceme další čtyři roky byrokratického pekla. Jestli chceme další čtyři roky povolovat bytový dům pět let a dálnici třináct let,“ uzavřela ministryně.
Jak reagovala ministryně pro místní rozvoj na obavy senátorů:  
+ vznik nové státní stavební správy oddálí veřejnou službu občanům
Klára Dostálová: Profesionální státní stavební správa především zajistí rychlé rozhodování a dodržování lhůt. Konkrétní příklad: Na území jednoho kraje je 48 stavebních úřadů a v nich pracuje 150 úředníků. Ti si ale nemohou vzájemně pomoci. Celkem máme v ČR přes 700 stavebních úřadů na obcích, celkem jich je 1300, na kterých pracuje přes 13 000 úředníků! Opět: ti všichni si nemohou pomoci nebo se zastoupit! Jak ale jinak zajistit dodržování lhůt?
S redukcí stavebních úřadů počítal i návrh opozice. Přece není možné, aby stavební úřad zavřel, když jedna úřednice onemocní a druhá odjede na dovolenou. Podat žádost o stavební povolení a komunikovat s úřadem budou moci občané díky digitalizaci elektronicky, a pokud budou chtít na stavební úřad jet, jednou z podmínek bude, aby byl dostupný ve vzdálenosti do 35 kilometrů. Stavební úřad není záchranka a občan jistě upřednostní rychlou a nezávislou práci úředníka, který dodrží lhůty. 
+ nový zákon bere pravomoci samosprávám v územním plánování
Klára Dostálová: Tak to v žádném případě není. Obce budou dál pořizovat územní plány v přenesené působnosti a schvalovat v samostatné působnosti. Naopak jsme vyhověli požadavkům Svazu měst a obcí – v zákoně jasně definujeme vztah pořizovatele a určeného zastupitele včetně možnosti, aby určený zastupitel seznámil s připomínkami zastupitelstvo. Odstraňujeme také námitky, které zdržovaly samosprávy v oblasti územního plánování. Samosprávy také posilujeme i tím, že budou účastníkem řízení vždy. Dosud byly pouze v územním řízení a už ne ve stavebním.
+ integrace dotčených orgánů znamená konec hájení veřejných zájmů
Klára Dostálová: Integrace dotčených orgánů byla jasným požadavkem Svazu měst a obcí. Jiným způsobem nelze odstranit desítky razítek, které dnes stavebník potřebuje a opatřuje si je sám. To ale neznamená, že veřejné zájmy nebudou chráněny. I nadále je budou podle složkových zákonů hájit specializovaní úředníci, jen v rámci stavebního úřadu, který se znovu stane tím, k čemu byl určen – bude povolovat stavby tak, aby nebyl dotčen veřejný zájem.
+ nové uspořádání stavebních úřadů by znamenalo nárůst počtu černých staveb.
Klára Dostálová: Přesně naopak. Obce dnes nemají aparát ani peníze na to, aby černé stavby odstraňovaly. Důsledkem je, že už každá desátá stavba vzniká na černo. Tuto starost od nich převezme stát. (2.7.2021)