Dovozní ceny v červnu nadále klesaly

V červnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,6 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, v červnu snížily o 1,8 % (po očištění o kurzový vliv se nezměnily). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny polotovarů se snížily o 2,6 % (především železa a oceli), chemikálií o 2,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 7,3 % (zejména ropných výrobků).
Dovozní ceny v červnu klesly o 2,2 % (po kurzovém očištění o 0,2 %). Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,8 % (zvláště plynu), ostatních surovin o 2,4 %, chemikálií o 2,3 % a ceny potravin o 2,2 %. Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin.
Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (110,4 %), stroje a dopravní prostředky (100,6 %) a potraviny (100,4 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (98,5 %) a polotovary (99,4 %).
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se, zejména vlivem oslabení koruny vůči euru a dolaru, zvýšily o 2,0 % (v květnu o 2,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,3 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 6,9 %, ceny průmyslového spotřebního zboží se zvýšily o 4,2 % a ceny potravin o 4,1 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 20,6 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 8,5 % (zejména kaučuku a kovového odpadu).
Dovozní ceny se snížily o 1,5 % (v květnu o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 41,5 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 3,9 % a ceny chemikálií o 3,4 %. Naopak rostly ceny potravin o 4,6 %, strojů a dopravních prostředků o 3,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %.
Směnné relace se zvýšily na hodnotu 103,6 % (v květnu hodnota 103,5 %) a čtvrtý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (135,7 %), nápoje a tabák (108,5 %) a průmyslové spotřební zboží (101,7 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (95,2 %) a potraviny (99,5 %). (13.8.2020)