Druhý blok Leningradské JE II prošel předspouštěcí mezinárodní prověrkou WANO

Odborníci z Moskevského centra Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO) 11. srpna 2020 úspěšně dokončili předspouštěcí partnerskou prověrku 2. bloku jaderné elektrárny Leningradská II. Jejím cílem bylo zhodnotit připravenost bloku k bezpečnému spouštění a provozu.
Partnerské prověrky pod hlavičkou WANO probíhají na všech jaderných elektrárnách na světě jednou za čtyři roky a musí jimi projít i jaderné bloky před svým uvedením do provozu.
Během prověrky navštívila Leningradskou elektrárnu mise tvořená odborníky z jaderných elektráren z různých zemí, kteří prověřovali její provozní, protipožární a havarijní připravenost a také kulturu bezpečnosti mezi personálem elektrárny. Všechny tyto oblasti mají velký význam při zajišťování spolehlivosti a bezpečnosti jaderného zařízení během celé doby jeho provozu, zejména během etapy, kdy je zařízení převáděno z výstavby do provozu. Tato prověrka se stala doplňkovým nástrojem při zvyšování bezpečnosti budoucího bloku jaderné elektrárny.
Hossein Ghaffari, vedoucí zastoupení íránské organizace pro atomovou energii AEOI v Rusku, řekl: „Jde o předspouštěcí prověrku a naším úkolem bylo pomoct obsluze Leningradské jaderné elektrárny se plně připravit k důležité události, kterou spuštění nového bloku je. Jako odborný poradce jsem se zúčastnil kontroly na velínu a strojovně a mezitím se moji kolegové zaměřili na kontrolu zařízení a prostor, které hrají prvořadý význam během spouštění bloku. Výsledky těchto kontrol potvrzují, že blok je připraven k zahájení plného rozsahu spouštěcích a přípravných prací. Stav dokumentace a úroveň připravenosti personálu je zde dostatečně vysoká a projekt jaderné elektrárny Leningradská II potvrzuje, že zpřísněné bezpečnostní požadavky, které jsou dnes kladeny na jaderné bloky ve výstavbě, jsou zde splněny v plném rozsahu.“
Připomeňme, že uvádění 2. bloku jaderné elektrárny Leningradská II s reaktory VVER-1200 probíhá v jednotlivých etapách od 19. července 2020 počínaje fyzikálním spouštěním, kdy je do reaktoru poprvé zavezeno jaderné palivo. Během dalších etap, energetického spouštění, zkušebního provozu a komplexního testu celého bloku, prochází jednotlivé systémy kontrolami správné funkčnosti. Zahájení komerčního provozu je plánováno na rok 2021. Nový blok zamění dosluhující blok s reaktorem typu RBMK-1000, který v Leningradské jaderné elektrárně pracoval 45 let.
Reaktory VVER-1200 se staví i v dalších zemích, nyní probíhá například spouštění 1. bloku Běloruské jaderné elektrárny. Dále si tuto technologii pro své nové jaderné bloky vybraly i země jako Maďarsko (JE Paks II), Finsko (JE Hanhikivi), Egypt (JE El Dabaa), Bangladéš (JE Rooppur) ad.
S reaktory VVER-1200 mají české firmy reálné dodavatelské zkušenosti. Do nových bloků Leningradské jaderné elektrárny například dodaly armatury firmy Arako, Armatury Group, Modřany Power, Mostro a MPower Engineering, LOCA-kabely Kabelovna Kabex a čerpadla Sigma Group. Šlo v souhrnu o produkci za 350 milionů korun. Do elektrárny Novovoroněžská II putovaly z Česka v letech 2003 – 2016 armatury, hermetické kabelové průchodky, čerpadla, elektropohony, laboratorní vybavení a obráběcí stroje v celkové hodnotě přes 1,4 miliardy korun. (13.8.2020)