EucoLight a EKOLAMP bojují za férové podmínky na trhu recyklace elektroodpadu

Výrobci elektrických zařízení musí dodržovat řadu předpisů nejen v České republice, ale v celé Evropské unii. S řadou takových výzev se potýkají i výrobci osvětlovací techniky, tedy svítidel a světelných zdrojů. Vztahují se na ně navíc některé specifické požadavky v oblasti zpětného odběru a recyklace elektronického odpadu, které se mohou v jednotlivých členských státech i lišit. Najít společné řešení nadnárodních problémů a nastolit férové podmínky na trhu jim pomáhá evropská asociace EucoLight. Ta sdružuje organizace, nejčastěji kolektivní systémy, které pro výrobce zajišťují sběr a recyklaci osvětlovací techniky.
Tuzemským lídrem v oblasti recyklace světelného elektroodpadu je společnost EKOLAMP, která je rovněž dlouholetým členem zmiňované asociace EucoLight. Jejím prostřednictvím se zasazuje o narovnání podmínek na trhu a přispívá k udržitelnosti a efektivitě systému zpětného odběru. EKOLAMP tak může za své členy lobbovat nejen na národní úrovni, ale přímo na půdě EU.
„Prostřednictvím organizace EucoLight bojujeme za zájmy našich účastníků. Zasazujeme se o funkční celoevropskou legislativu a také o to, aby podmínky pro všechny naše výrobce elektrozařízení byly férové,“ vysvětluje Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP.
 Tažení proti free riderům
Výhodou asociace EucoLight je, že zohledňuje specifika zpětného odběru svítidel a světelných zdrojů. Ty se liší od ostatních typů elektrozařízení a vyžadují zvláštní pozornost při jejich recyklaci, počínaje jejich sběrem a následným zpracováním a využitím druhotných surovin.
„Díky silné členské základně máme v Bruselu respekt a jsme tak schopni ovlivnit připravovanou legislativu. Máme také přístup ke společnému know-how, tedy ke zkušenostem s úspěšným řešením podobných problémů v jednotlivých zemích. Ty lze využít v jiných zemích či pro návrh celoevropské legislativy,“ říká Petr Číhal.
Dobrým příkladem je boj proti tzv. online free ridingu, tedy snaze především mimoevropských výrobců a distributorů vyhnout se povinnostem a poplatkům v oblasti zpětného odběru elektroodpadu.
„Zavedení nadnárodního řešení free ridingu se bohužel ukazuje jako běh na dlouhou trať. Momentálně je proto praktičtější potírat tuto nekalou praktiku pomocí legislativních řešení šitých na míru každé zemi zvlášť. Příklady dobré praxe členové navzájem sdílejí,“ vysvětluje principy spolupráce Petr Číhal.
Recyklace musí přinášet hodnotu, nikoli jen povinnosti
Členové EucoLight sdílejí navzájem nejen své zkušenosti, ale i technologické inovace, které pomáhají při třídění a zpracování osvětlovacích zařízení. Nedávno diskutovanou novinkou bylo například využití elektromagnetické indukce a nástrojů umělé inteligence k rozlišení různých typů světelných zdrojů.
„Chceme, aby koncept zpětného odběru a recyklace byl udržitelný a přinášel jasnou hodnotu celé společnosti, nikoli jen povinnosti a omezení. Snažíme se vytvářet udržitelnou budoucnost pro Evropu a celý svět,“ uzavírá Petr Číhal, obchodní ředitel společnosti EKOLAMP.
Obr. Nekalé praktiky free ridingu vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, za který nebyly uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci. V důsledku nemusí být řádně recyklován a skončí například ve směsném odpadu či na černé skládce. Tím vzniká riziko poškození životního prostředí. (7.2.2023)