Evropané nepřestávají pracovat ani v důchodu

V roce 2018 chodilo do práce v předdůchodovém věku mnohem více obyvatel Evropské unie než před 15 lety. Nejvyšší míru zaměstnanosti mužů a žen ve věku 55 až 64 let loni zaznamenali Němci, Švédové a Dánové, rekordně vzrostla na Slovensku.
Zůstat v zaměstnání co nejdéle znamená finančně se zabezpečit ve stáří. Starší lidé, kteří odchod do důchodu odloží, vydělávají více peněz, shromažďují dodatečná penzijní práva a ukládají část výdělku do finančních rezerv nebo penzijních fondů.
V EU stále pracuje polovina žen a dvě třetiny mužů kolem šedesátky
V roce 2018 byla míra zaměstnanosti mužů a žen ve věku 55 až 64 let vyšší než průměrná míra všech dospělých mužů a žen v EU. V případě mužů činila 65 % proti 60 %, u žen 52 % proti 48 %.
Období mezi lety 2003 a 2018 bylo ve znamení rychlého tempa růstu zaměstnanosti starších osob, zejména rostoucího podílu pracujících žen. Dopady globální finanční a hospodářské krize se projevily jen minimálně, případně jen slabě. Míra zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let se v letech 2003 až 2018 zvýšila ve všech členských státech EU s výjimkou Řecka. Ve Slovinsku a Bulharsku se zdvojnásobila, na Slovensku vzrostla dokonce ještě rychleji, a to 2,2krát.
Nejméně spěchají do důchodu Skandinávci a Němci
Míra zaměstnanosti osob v předdůchodovém věku byla loni nejvyšší ve Švédsku, Německu a Dánsku, kde přesahovala 70 %. Naproti tomu v sedmi dalších členských státech (Malta, Polsko, Slovinsko, Rumunsko, Chorvatsko, Řecko a Lucembursko) byl podíl této věkové skupiny nižší než 50 %. V ČR činil 65 %.
Nárůst zaměstnanosti sedmdesátníků
Stále roste i procento pracující populace EU ve věku 65 až 74 let. V roce 2018 chodila do práce více než jedna čtvrtina (26 %) Estonců z této věkové skupiny. Úrovně zaměstnanosti větší než 15 % dosáhly také Rumunsko, Litva, Portugalsko, Velká Británie, Irsko, Švédsko a Lotyšsko. Čechů ve věku nad 65 let bylo zaměstnáno sedm procent. Rostoucí trend podporuje nejen snaha samotných důchodců udržet si životní standard, ale i vyšší poptávka po zaměstnancích na pracovním trhu. (4.12.2019)