Inflace v červenci zrychlila

Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu.
Meziměsíční srovnání
Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 23,2 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 4,4 % a ceny automobilů o 1,0 %. Z potravin byly vyšší především ceny nealkoholických nápojů o 2,7 %.
Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červenci působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde byly nižší zejména ceny zeleniny o 12,2 %, z toho ceny brambor klesly o 28,0 % a dosáhly hodnoty 16,04 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2018. Ceny ovoce se snížily o 6,0 %, vepřového masa o 3,3 % a cukru o 10,1 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 1,5 % a obuvi o 2,7 %.
Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,6 %.
Meziroční srovnání
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák zrychlil růst cen lihovin na 10,6 % (v červnu 8,0 %) a tabákových výrobků na 13,8 % (v červnu 12,2 %). V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly v červenci nižší o 14,4 % (v červnu o 19,2 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu. Ceny mouky byly v červenci vyšší o 6,8 % (v červnu o 12,9 %), vepřového masa o 5,0 % (v červnu o 10,2 %), ovoce o 22,8 % (v červnu o 27,2 %), cukru o 10,3 % (v červnu o 15,9 %). Ceny zeleniny přešly z růstu o 4,0 % v červnu v pokles o 5,0 % v červenci, přičemž ceny brambor meziročně klesly o 13,3 % (v červnu růst o 1,5 %).
Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 10,5 %). Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny uzenin vzrostly o 10,3 % a vajec o 9,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,8 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,6 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v červenci nadále působily ceny v oddíle doprava (pokles o 0,6 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,9 %).
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,7 % a ceny služeb o 3,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,5 %.
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 3,2 %.
Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 0,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v květnu. Nejvíce ceny vzrostly v Polsku a v České republice (o 3,8 %, resp. o 3,4 %). Naopak pokles cen nastal v 10 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,2 %) a v Řecku (o 1,9 %). Na Slovensku byly ceny v červnu vyšší o 1,8 % (v květnu o 2,1 %). V Německu ceny vzrostly o 0,8 % (v květnu o 0,5 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červenci HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 3,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2020 je 0,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.) (13.8.2020)