Maloobchod v lednu klesl, rostly pouze nákupy přes internet

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu snížily reálně o 6,5 %, bez očištění o 9,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 6,6 %.
Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy snížily v lednu reálně o 6,6 %, přičemž za potraviny klesly o 0,6 % a za nepotravinářské zboží o 12,7 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 2,8 %.
Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 6,5 %, v tom za potraviny o 2,7 %, za nepotravinářské zboží o 8,4 % a za pohonné hmoty o 9,8 %. V lednu 2021 bylo o dva pracovní dny méně než v lednu 2020.
Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 9,0 %. Tržby za potraviny klesly o 4,1 %, za nepotravinářské zboží o 11,7 % a za pohonné hmoty o 12,1 %.
Opatření proti šíření koronaviru pokračovala po celý leden. Omezení prodeje či úplné uzavření prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží mělo vliv na vývoj maloobchodních prodejů. Meziroční růst tržeb zaznamenal pouze internetový a zásilkový prodej. Prodej prostřednictvím internetu si dlouhodobě udržuje vysokou dynamiku růstu, v lednu tržby vzrostly o 34,5 %. Naopak prodej v kamenných prodejnách zaznamenal pokles ve všech sortimentních skupinách zboží. Ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví tržby klesly o 74,1 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 33,0 %, s výrobky pro domácnost o 23,9 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 11,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,6 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 6,2 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby klesly o 3,1 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 19,3 %.
Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,7 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak vzrostly ceny oděvů a obuvi, farmaceutického a zdravotnického zboží, kosmetických a toaletních výrobků, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a potravin.
Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly reálně meziměsíčně o 6,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 1,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 5,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 3,4 % a za opravy motorových vozidel o 14,2 %. Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications. (15.3.2021)