Meziroční růst cen v rostlinné výrobě zrychloval

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,4 % a tržních služeb pro podniky o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců a ceny stavebních prací se shodně zvýšily o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,2 %, ceny průmyslových výrobců o 3,6 %, ceny stavebních prací o 4,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 2,4 %.
Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,4 %, v tom v rostlinné výrobě o 3,3 %. Vzrostly ceny brambor o 8,0 %, zeleniny 
o 5,0 %, drůbeže o 3,2 % a obilovin o 2,8 %. Ceny jatečných prasat klesly o 0,3 %, mléka o 0,5 % a vajec o 5,4 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Vyšší byly zejména ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 1,8 % a zpracovaného a konzervovaného ovoce a zeleniny o 3,2 %. Ceny v odvětví nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu vzrostly o 0,7 %, z toho instalace průmyslových strojů a zařízení o 2,5 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,5 %, dopravních prostředků o 0,2 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.
Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.
Ceny tržních služeb pro podniky se zvýšily o 1,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,6 % a ceny za poradenství v oblasti řízení a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu shodně o 2,5 %.  Dále se zvýšily ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 2,3 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování 
o 2,0 %, za právní a účetnické služby o 1,5 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,2 %. Ceny za poštovní a kurýrní služby a ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě také shodně vzrostly o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,8 %.
Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,2 % (v lednu o 4,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 17,4 % (v lednu o 12,6 %). Ceny zeleniny byly vyšší o 79,3 %, brambor o 55,2 %, obilovin o 19,4 % a olejnin o 9,7 %, ceny ovoce klesly o 24,4 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 0,6 %, klesly ceny vajec o 12,5 %, skotu o 2,7 % a jatečných prasat o 1,6 %. Ceny mléka byly vyšší o 0,6 % a drůbeže o 3,7 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,6 % (v lednu o 2,9 %). Zvýšily se zejména ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 7,5 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 9,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 3,2 %, z toho nápojů o 5,1 %, pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,6 %, mléčných výrobků o 3,6 % a mlýnských a škrobárenských výrobků o 10,8 %. Ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků vzrostly o 3,8 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,8 %. Více se zvýšily také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly pouze ceny chemických látek a výrobků o 0,4 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin meziročně nejvíce vzrostly ceny energií o 7,3 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 4,0 % (stejně jako v lednu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 5,0 % (v lednu o 4,9 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,4 % (v lednu o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 7,5 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,0 %, za služby v oblasti zaměstnání o 6,8 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 5,8 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,4 %. Vyšší byly dále ceny za architektonické a inženýrské služby o 2,7 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,3 % a za služby v pozemní dopravě o 1,5 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,0 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,1 % (v lednu o 2,6 %).
Ceny průmyslových výrobců v EU – leden 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % (v prosinci klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku o 2,0 %. V České republice ceny vzrostly o 1,0 %, v Německu, v Polsku a na Slovensku shodně o 0,4 % a v Rakousku o 0,3 %. Nejvíce klesly ceny na Kypru o 1,1 %.
Meziročně byly ceny v EU28 v lednu vyšší o 2,9 % (v prosinci o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Estonsku o 7,4 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 3,2 %, v České republice o 2,9 %, v Německu o 2,8 %, v Polsku o 2,4 % a v Rakousku o 2,2 %. Ceny klesly pouze v Irsku o 0,1 %. (18.3.2019)