Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,1 %, průmyslových výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Meziročně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 10,5 %, průmyslových výrobců o 3,8 %, stavebních prací o 5,5 % a tržních služeb pro podniky o 2,7 %.
Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny jatečných prasat o 8,6 %, zeleniny o 0,5 % a olejnin o 0,4 %. Snížily se ceny ovoce o 5,9 %, vajec o 4,7 %, drůbeže o 2,7 %, brambor o 1,4 %, obilovin o 0,6 % a mléka o 0,6 %. 
Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Nejvýznamněji vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,7 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 2,4 %. Ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 0,4 % a ceny chemických látek a výrobků se zvýšily o 1,2 %. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků klesly o 0,3 %.
Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly 
o 0,1 %.
Ceny tržních služeb pro podniky stagnovaly. Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 0,4 %, za vydavatelské služby o 0,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,1 %. Klesly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,3 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se nezměnily.
Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 10,5 % (v dubnu o 9,4 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 16,0 %. Ceny brambor byly vyšší o 48,6 %, zeleniny o 24,8 %, olejnin o 16,8 % a obilovin o 16,4 %, ceny ovoce klesly o 45,9 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 5,4 %, vzrostly ceny jatečných prasat o 14,3 %, mléka o 6,6 % a drůbeže o 2,0 %. Ceny vajec byly nižší o 3,6 % a skotu o 3,1 %.
Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,8 % (v dubnu o 4,3 %). Zvýšily se především ceny v odvětví elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 8,6 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 11,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 4,0 %, z toho zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 6,6 %. Zvýšily se také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Vzrostly ceny pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 3,8 %, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 4,2 % a těžby a dobývání o 7,5 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 8,1 %.
Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 5,5 % (v dubnu o 5,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 4,1 % (v dubnu o 5,2 %).
Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 2,7 % (v dubnu rovněž o 2,7 %). Vzrostly ceny za poradenství v oblasti řízení o 8,9 %, za služby v oblasti zaměstnání o 7,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 7,3 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,2 % a za bezpečnostní a pátrací služby o 4,0 %. Vyšší byly dále ceny za poštovní a kurýrní služby 
o 3,9 % a za služby v pozemní dopravě o 2,8 %. Nižší byly ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 2,5 % (stejně jako v dubnu).
 
 
Ceny průmyslových výrobců v EU – duben 2019 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v dubnu meziměsíčně zůstaly na stejné úrovni (stejně jako v březnu). Nejvíce se zvýšily ceny v Dánsku a v Řecku o 1,2 %. V České republice a v Polsku ceny vzrostly o 0,7 %, v Německu o 0,5 %, v Rakousku se ceny nezměnily a na Slovensku se snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Belgii o 1,7 %.
Meziročně byly ceny v EU28 v dubnu vyšší o 2,9 % (v březnu o 3,0 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Rumunsku o 6,7 %. V České republice byly ceny vyšší o 4,3 %, na Slovensku o 4,0 %, v Polsku o 2,9 %, v Německu o 2,6 % a v Rakousku o 1,6 %. Ceny neklesly v žádné ze zemí Evropské unie. (17.6.2019)