Meziroční růst cen vývozu a dovozu zrychlil

V únoru 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 4,5 %, dovozní ceny o 2,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %.
Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v únoru klesly o 0,1 % (po očištění o kurzový vliv vzrostly o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Nejvyšší růst zaznamenaly ceny ostatních surovin o 5,1 % (především kovového odpadu) a ceny chemikálií o 1,1 %.
Dovozní ceny v únoru vzrostly o 0,4 % (po očištění o kurzový vliv o 1,0 %). Zvýšení celkového meziměsíčního indexu bylo nejvíce ovlivněno růstem cen minerálních paliv o 5,0 % (zejména ropy a ropných výrobků). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 4,4 % (hlavně rud kovů). Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,7 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 % a po třech měsících se dostaly do negativních hodnot. Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly shodně chemikálie a ostatní suroviny (100,7 %). Nejnižší negativní hodnoty dosáhla minerální paliva (95,0 %).
„V únoru došlo k mírnému meziměsíčnímu posílení koruny vůči euru a dolaru, což vedlo k poklesu vývozních cen o 0,1 % a zároveň zmírnilo růst cen dovozních, které v porovnání s lednem vzrostly o 0,4 %. V meziměsíčním i meziročním srovnání se v cenách vývozu a dovozu výrazně promítl růst cen kovů,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.
Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 4,5 % (v lednu o 3,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, nejvíce u ostatních surovin o 22,1 % (zejména kovového odpadu) a cen minerálních paliv o 8,1 %.
Dovozní ceny vzrostly o 2,1 % (v lednu o 0,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 5,3 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 15,2 % (především rud kovů). Nejvíce klesly ceny potravin o 2,2 %.
Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 % (v lednu 103,4 %) a dvanáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší pozitivní hodnotu směnných relací zaznamenaly potraviny (107,0 %). Nejnižší negativní hodnoty dosáhly polotovary (98,3 %). (13.4.2021)