Ministerstvo financí navrhne v reakci na pandemii obnovení investic z EBRD

Česká republika se doposud jako jediná v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na konci roku 2007 graduovala z operací banky, čímž úspěšně završila svůj proces ekonomické transformace. Od té doby již nemá přístup k financování nových projektů, zatímco ostatní noví členové EU, např. Polsko, Slovensko či Maďarsko, z investic EBRD nadále benefitují. Opětovně by se mohla k financování podnikatelských iniciativ ze strany EBRD připojit i ČR, čímž bychom urychlili zotavení české ekonomiky po koronavirové pandemii.
„Obnovením investic z rozvojové banky chceme začít znovu efektivně využívat naše členství v této mezinárodní finanční instituci a podpořit tím v této nelehké době naše podnikatele. České podniky by tím mohly získat nové zdroje financování,“ komentuje návrh předkládaný vládě ministryně financí Alena Schillerová. „Věřím, že pomoc ve formě půjček, technické asistence nebo kapitálových investic ze strany rozvojové banky může urychlit zotavení českého hospodářství po pandemii koronaviru,“ dodává.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj by mohla v České republice nově operovat v oblasti zelených investic, obnovitelných zdrojů a infrastruktury, digitalizace, informačních a komunikačních technologií nebo v rámci finančního sektoru. V současnosti je EBRD aktivní v zemích střední a východní Evropy, Pobaltí, Balkánu, centrální Asie a jihovýchodního Středomoří. Poskytuje především financování na boj proti změně klimatu a na podporu trvale udržitelných zdrojů energie. Nyní se ale stále více soustředí právě na pomoc zemím ekonomicky poškozeným dopady pandemie COVID-19. (5.2.2021)