Ministryně Nováková: Posílení bezhotovostní ekonomiky je v zájmu státu

Plán na masivnější podporu bezhotovostní ekonomiky v České republice získává reálné kontury. Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu bylo 20. 2. podepsáno memorandum o spolupráci při posilování a podpoře bezhotovostní ekonomiky. Jeho signatáři se stali zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Svazu průmyslu 
a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a společnosti Mastercard.
„Bezhotovostní platby eliminují šedou ekonomiku. Je proto nejvlastnějším zájmem státu, aby tuto oblast podporoval. Vyzývám nejen signatáře tohoto memoranda, ale také banky a ostatní hráče na trhu elektronických plateb, aby podpořili snahu vlády o odstraňování administrativní zátěže podnikatelů, transparentnost, činnost živnostníků a malých podniků a rychlejší digitalizaci sektoru služeb a veřejné správy,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodala: „Na tisíc obyvatel máme dnes v České republice 15 platebních terminálů. Vzhledem k tomu, že evropský průměr je 23, potenciál k růstu je značný a očekávám, že mi podnikatelské svazy a finanční instituce na základě dnes podepsaného memoranda do tří měsíců představí konkrétní návrhy na posílení bezhotovostních plateb v ČR.“
Česká republika je světovým lídrem v používání bezkontaktních karet, neustále se zvyšuje počet vydávaných platebních karet, rozvíjejí se nové technologie a způsoby bezhotovostního placení, píše se mimo jiné v memorandu. Rostoucí ochota spotřebitelů využívat moderní platební možnosti ale naráží na omezený počet míst, kde je možno tyto moderní formy placení využít, varují signatáři memoranda. Hlavními důvody této situace jsou obavy z vysokých pořizovacích nákladů ze strany menších obchodníků, nedostatek informací o potenciálu tohoto sektoru a na něj navazující nízká motivace ke změnám.
Digitalizace zasahuje do všech současných oborů a obchod není výjimkou. Jedním z jejích nejběžnějších projevů jsou právě bezhotovostní platby. Podle údajů Evropské centrální banky se v roce 2017 u nás uskutečnilo asi 260 bezhotovostních transakcí na hlavu. To zdaleka není ani jedna denně. Proto se chceme aktivně podílet na změně současného stavu tak, aby i v té nejmenší prodejně či vesnici stejně jako ve všech turistických památkách nebyl problém zaplatit kartou. S tímto cílem oslovíme s nabídkou spolupráce všechny klíčové subjekty na trhu,“ doplnil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Strategické hledisko podpory zdůraznila generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová: „Digitalizace a rozšíření bezhotovostního platebního styku má nezpochybnitelný význam pro posílení konkurenceschopnosti České republiky ve středoevropském regionu. Jsme malá otevřená ekonomika úzce navázaná na zahraniční partnery. Je tedy jen logické, že se musíme přizpůsobit současným trendům a být integrální součástí moderní Evropy. A široká akceptace bezhotovostních plateb k tomu prostě patří. Nechceme v žádném případě omezovat placení v hotovosti, ale maximálně využít výhod této formy plateb pro spotřebitele.“
Představitelé veřejné i soukromé sféry v rámci jednání o možnostech posílení bezhotovostních plateb jako zajímavou inspiraci ocenili polský model Bezhotovostního fondu. „Líbí se nám princip, kdy se sami účastníci trhu, tedy banky, provozovatelé sítí elektronických plateb a obchodníci, dohodnou a budou přispívat do neziskového fondu, který usnadní zejména malým a středním podnikům přístup
k technickým řešením, umožňujícím přijímat bezhotovostní platby,“
vysvětlil Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.
Lidé s sebou přestávají nosit větší objemy hotovosti a spoléhají se na platební karty. Zákazníci bývají nespokojení, když obchodník platbu kartou neumožňuje. Uvádí se, že dokonce až pro 60 procent z nich je nemožnost využít kartu důvodem k neuskutečnění nákupu,“ připomněl význam takzvaných spontánních nákupů a jejich dopad na celkové tržby Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, a dodal: „Je pro nás klíčové, abychom podnikatelům dokázali vytvořit podmínky, ve kterých bude moci být realizována většina plateb bezhotovostně, a to bez zvýšení nákladů finančních či administrativních.
Stanovisko soukromého sektoru přiblížil Miroslav Lukeš, generální ředitel pro Česko, Slovensko a Rakousko ze společnosti Mastercard: „Jsme připraveni investovat do rozvoje akceptační sítě, pomáhat malým a středním podnikatelům a institucím veřejné správy v zavádění platebních terminálů, platebních bran a dalších nástrojů bezhotovostní ekonomiky. Vítáme proto, že stát přišel se zadáním, abychom se společně pustili do vytvoření účinného programu podpory přijímání plateb kartami. Věřím, že první návrhy představíme Ministerstvu průmyslu a obchodu během několika málo měsíců.“  (MPO,20.2.2019)