MPSV uvolnilo 80 mil. Kč na obědy dětí ve školním roce 2019/2020

Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok 2019/2020 bylo ministerstvem práce a sociálních věcí na bezplatné stravování pro děti z nemajetných rodin vyčleněno 80 mil. Kč.
Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je určena pro děti ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Nejvíce takových dětí je v Moravskoslezském kraji (12 618), Ústeckém kraji (11 130) a Jihomoravském kraji (4 640). Rodiče, kteří o pomoc projeví zájem, musí během května a června 2019 prostřednictvím Úřadu práce vyplnit potvrzení, že dávky v hmotné nouzi pobírají a souhlasí se zapojením dítěte do projektu.
Díky zapojení do projektu mají děti - v některých případech poprvé v životě – zajištěnu stravu ve škole nebo školce. Pozitivních dopadů je řada. Lepší se jejich školní docházka, schopnost soustředit se a pracovat ve škole, a tím i prospěch. Nejsou vyčleněny z kolektivu kamarádů a zapojují se do volnočasových aktivit, které se často konají právě po obědě. V aktuálním školním roce 2018/2019 obědvá ve zhruba 600 zařízeních kolem 5 000 dětí.
Novinkou pro kraje je možnost hradit osobní náklady na zaměstnance pověřené administrací projektů z OP PMP. MPSV vyhlásí dotační titul Podpora administrace krajských projektů OP PMP, jehož účelem bude zajištění prostředků na administraci projektů ze státního rozpočtu. Pokud bude kraj chtít tuto možnost využít, předloží spolu s projektovou žádostí OP PMP i Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019/2020. Národní dotační titul bude vyhlášen po schválení příslušného rozpočtového opatření Ministerstvem financí.
MPSV má dostatek prostředků pro všech 14 krajů ČR. Na podání projektové žádosti mají čas do začátku května. Podrobnosti jsou zveřejněny na www.fead.mpsv.cz. (20.3.2019)