National Geographic připravil s Rosatomem dokument Wild Edens o boji se změnami klimatu

National Geographic společně s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom oznámil uvedení dokumentárního cyklu Wild Edens, který byl natáčen na ohromujících nedotčených místech naší planety. Filmy představují faunu a flóru obývající tyto oblasti a ohrožené změnou klimatu.
Projekt Wild Edens inicioval Rosatom, jeden z předních výrobců bezpečné a čisté energie na světě, s cílem zaměřit se na změnu klimatu a hrozbu, kterou představuje pro světový ekosystém. V rámci projektu televizní stanice National Geographic Channel natáčí a bude vysílat dokumentární cyklus popisující unikátní ekosystémy, které mohou vymizet v důsledku globálního oteplování, pokud lidstvo neuspěje ve zmenšování své uhlíkové stopy a rozvoji čisté energetiky. Změna klimatu může vést k vyhynutí celé řady živočišných druhů.
První film z cyklu Wild Edens se soustředí na flóru a faunu výjimečných lokalit v Rusku. Dokument se natáčel na několika drsných a odlehlých místech včetně pohoří Altaj, poloostrova Kamčatka a Arktidy. Premiéra prvního filmu proběhne během výročního X. Mezinárodního jaderného fóra Atomexpo 2018, které se koná 14. - 16. května v ruském Soči. Potom bude dokument zařazen do vysílání stanice National Geographic Channel.
Oficiálního zahájení projektu v Madridu se účastnili zástupci Rosatomu, National Geographic a filmového štábu a přední odborníci. Kirill Komarov, první náměstek generálního ředitele Rosatomu pro korporátní rozvoj a mezinárodní obchod, během ceremonie uvedl, že jaderná energetika tvoří základ nízkouhlíkového energetického mixu. „Rosatom, který je lídrem ve výstavbě jaderných elektráren, inspirovaný přírodním fenoménem, čistotou a neposkvrněnou krásou přírody přijímá odpovědnost za řešení některých environmentálních výzev, které stojí před lidstvem. Chceme zachovat jedinečnou krásu naší planety pro příští generace,“ řekl Komarov.
Annabelle Canwell, viceprezidentka National Geographic pro mezinárodní spolupráci, řekla ve své uvítací řeči: „National Geographic Channel je znepokojen dopadem změny klimatu na flóru a faunu naší planety. Všichni jsme byli svědky události, ke které došlo v březnu 2018, kdy v Keni zemřel poslední samec severního bílého nosorožce. Víme, že problém změny klimatu je z velké části vyvolán emisemi skleníkových plynů. Věříme, že se nám s pomocí Rosatomu podaří upoutat na tento problém větší pozornost a zabránit nevratným důsledkům vyvolaným vyhynutím vzácných druhů rostlin a živočichů.“
Účastníci slavnostního zahájení projektu shlédli výstavu fotografií pořízených během natáčení Wild Edens: Russia, prvního celovečerního dílu z cyklu.