Němečtí policisté se v Praze učí česky

V poslední lednový den 2018 byl v prostorách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze otevřen nový kurz českého jazyka pro policisty ze Spolkové republiky Německo. Jazykový trénink tak podporuje naplňování česko-německé dohody o policejní spolupráci z roku 2016.

„Cílem kurzů je snazší komunikace mezi bezpečnostními složkami, například v rámci Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice/Schwandorf. Vzájemné porozumění a osobní kontakty zefektivňují potírání přeshraniční, organizované a mezinárodní kriminality,“ říká ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání Ministerstva vnitra Petr Novák. Účastníky a přítomné hosty přivítal a podpořil německý velvyslanec Christoph Israng. Ve svém proslovu zdůraznil, že jazykové vzdělávání zaujímá v souvislosti s rozšířenou pravomocí policie u přeshraničních zásahů významné postavení.

Výuku českého jazyka pro německé policisty zajišťuje VPŠ a SPŠ MV v Praze již od roku 2009. Dvakrát ročně absolvují studenti v měsíčních odstupech vždy celkem čtyři týdny prezenční výuky v Praze. Absolventi kurzů si osvojí odbornou policejní terminologii a upevní jazykové dovednosti, které pomáhají při výkonu služby společných hlídek a při přeshraničních zásazích. Zařazeny jsou i společné hodiny českých a německých policistů. Výuka se řídí jednotným evropským referenčním rámcem a studium je možné zakončit certifikovanou zkouškou na Univerzitě Karlově.

Společné česko-německé centrum Petrovice/Schwandorf bylo založeno v prosinci 2007, bezprostředně před zrušením hraničních kontrol. Na tomto pracovišti spolupracují jak policisté ze Saska, Bavorska a spolkové policie SRN, tak i čeští policisté a pracovníci obou celních správ.

Zdroj: Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV