Nová studie uvádí potenciální ekonomické výhody obnovitelných zdrojů energie pro průmysl EU

Podle nové dvoudílné studie, kterou zveřejnilo generální ředitelství Evropské komise pro energii, mohou investice do odvětví obnovitelných zdrojů energie přinést významné výhody, pokud jde o konkurenceschopnost výrobního odvětví EU, a mohou také významně podpořit zaměstnanost a růst. Studie upozorňuje na významný ekonomický přínos, který již obnovitelné zdroje energie poskytují, a identifikuje řadu možných řešení úzkých míst a administrativních překážek, které by některým odvětvím poskytly ještě větší podporu.
První část studie se zaměřuje na konkurenceschopnost technologií obnovitelných zdrojů energie v odvětví vytápění a chlazení. Odhaduje se, že čtyři hlavní obnovitelná řešení vytápění a chlazení (biomasa, bioplyn, tepelná čerpadla a solární termické segmenty) již představují více než 650 000 pracovních míst na plný úvazek a v roce 2017 dosáhly kombinovaného obratu 
67,2 miliardy EUR - což je blízko polovina z těch, kteří pracují v odvětví obnovitelné energie v EU (1,4 milionu); to odpovídá 43% celkového obratu obnovitelných zdrojů (155 miliard EUR v roce 2017). Studie také zjistila, že existují významné překážky pro dosažení plné průmyslové konkurenceschopnosti. Za tímto účelem doporučuje vytvořit evropský trh vytápění a chlazení, kde jsou internalizovány ceny uhlíku, a tím zajistit rovné podmínky a zvýšit konkurenceschopnost alternativ založených na obnovitelných zdrojích ve srovnání s fosilními řešeními. Studie rovněž navrhuje odstranit stávající zaujatost vůči řešením pro fosilní paliva, například zlepšením dovedností a povědomí na straně instalačních pracovníků a kupujících technologií a zefektivněním technických požadavků, certifikace, standardizace a licencování v Evropě s cílem otevřít místní trhy.
Druhá část materiálu zkoumá konkurenceschopnost podnikového zajišťování obnovitelných zdrojů, které v roce 2018 zaznamenalo výrazný růst. Výsledky ukazují, že podnikové získávání obnovitelných zdrojů zlepšuje konkurenční výhodu evropských společností, ale při pokusu o zdroje čelí řadě překážek. Hodnocení ukazuje, že pokud by se průmyslové a obchodní společnosti se sídlem v EU zavázaly vyrábět obnovitelnou elektřinu, aby do roku 2030 uspokojily 30 % své 
celkové poptávky po elektřině, pak by odvětví obnovitelné energie v EU generovalo více než 750 miliard EUR v hrubé 
přidané hodnotě a více 220 000 nových pracovních míst.
Studie se zaměřením na cíle vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů do roku 2030 pro každý členský stát poskytuje důležitý vstup pro vypracování národních energetických a klimatických plánů (NECP), které musí členské státy dokončit do závěru roku 2019, a připomíná, že pouze 16 členských států zahrnulo do svých návrhů NECP předložených začátkem tohoto roku cíle vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Zpráva rovněž obsahuje analýzu překážek, které brání podnikům v získávání obnovitelných zdrojů v 10 členských státech EU, a poskytuje návrhy na usnadnění používání dohod o nákupu energie. Více na  https://ec.europa.eu/energy/en/studies/competitiveness-renewable-energy-sector (10.9.2019)