O desítky tisíc kamionů méně – v Praze to funguje

Největší dálnicí v Praze je jednoznačně Vltava. Její potenciál pro své zásobování využívají dvě betonárny v centru města, které tak šetrným způsobem vyrábí beton pro výstavbu v Praze. Ročně je díky tomu v Praze o desítky tisíc kamionů méně.
V Praze neustále vznikají nové byty, kanceláře, školy, obchodní centra nebo parkovací domy, připravuje se také výstavba důležité dopravní infrastruktury. Brzy začnou práce na tolik potřebném vnitřním okruhu, Radlické radiále, zahájena byla výstavba metra D, připravují se projekty nových mostů a mnoho dalšího. Všechny tyto stavby spotřebují velké množství stavebního materiálu, který je třeba dovézt. To ovšem znamená další zatížení už tak přeplněné pražské dopravy těžkými nákladními automobily.
Základní komoditou, která se při výstavbě používá, je beton. Stavět bez betonu takto rozsáhlá díla zkrátka nejde. Beton se vyrábí v betonárnách. Ty musejí být co nejblíže místu stavby, aby nedošlo k předčasnému zatvrdnutí čerstvého betonu v autodomíchávači. Beton téměř z 80 % tvoří kamenivo a písek. Tyto suroviny se na pražské betonárny dováží z lomů a pískoven na sever od Prahy. Většina pražských betonáren je zásobována nákladními auty, přičemž jeden nákladní kamion přiveze asi 30 tun kameniva.
Odborníci odhadují, že pro výše zmíněné projekty bude ročně třeba vyrobit v Praze více než milion metrů krychlových betonu. To je každý rok přes 60 tisíc nákladních kamionů, které přivezou kamenivo pro betonárny. Existuje však způsob, jak toto množství nákladních aut výrazně snížit. Všechny výše uvedené stavby jsou v dojezdové vzdálenosti z betonáren Rohanský ostrov a Libeň. Obě betonárny jsou moderní ekologické provozy a jejich hlavní výhodou je, že jsou na břehu řeky. Kamenivo se tak na tyto betonárny dopravuje loděmi.
Jedna loď uveze stejné množství kameniva jako 33 nákladních kamionů. Betonárny Rohanský ostrov a Libeň dovezou při současné produkci prostřednictvím lodí téměř 400 tisíc tun kameniva a díky tomu přijede do hlavního města každý rok o 13 tisíc kamionů méně. Při uvažované intenzivní výstavbě v blízkých letech lze předpokládat, že se objem kameniva dovezeného na tyto provozy ještě zvýší. Plánem je uspořit až 20 tisíc kamionů ročně, tedy přibližně 1/3 všeho kameniva dovezeného do Prahy.
Obě tyto betonárny plní svou funkci ve městě již mnoho let. Beton z nich byl použit při výstavbě téměř všech důležitých staveb v Praze. Všechny etapy pražského metra, důležité tunely, Trojský most a naposledy také Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod – to všechno jsou stavby, jejichž kamenivo bylo do betonárny dopraveno loděmi. Celkově tak za dobu existence těchto betonáren přijelo do Prahy o více než 250 tisíc kamionů méně. (25.5.2019)
Foto TBG Metrostav