Občané získají online přehled o právních předpisech, které platí v jejich obci

Ministerstvo vnitra (MV) úspěšně pokračuje v digitalizaci a zlepšování dostupnosti veřejné správy. Vláda 30. července schválila návrh ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) na vznik Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků.
MV pokračuje v digitalizaci veřejné správy a napravuje nedostatky současné právní úpravy při publikování právních předpisů územních samosprávných celků. Díky připravované Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků vznikne veřejně přístupná elektronická databáze, do které bude mít přístup kdokoli. Dojde tak k zásadnímu zlepšení dostupnosti práva.
„Možnost občanů informovat se a mít na jednom místě přístup k aktuálním vyhláškám nebo nařízením, které jejich obec vyhlásila, musí být jednoduchá a úplná. Dosud to není možné, proto jsme se to rozhodli vytvořením Sbírky právních předpisů napravit,“ vysvětlil Jan Hamáček. Podle něj není možné, aby při stávajícím stavu informačních technologií občané neměli k obecně závazným vyhláškám komplexní přístup.
Proto MV navrhuje zřídit Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků. Vznikne ucelená moderní databáze, v níž bude moci každý občan vyhledat obecně závazné vyhlášky a nařízení všech obcí a krajů v ČR a seznámit se s nimi.
Ve Sbírce budou také publikovány právní předpisy správních úřadů mimo celorepublikovou působnost, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů. (31.7.2019)