Odboráři zastupující hasiče a policisty vyzvali ministra vnitra k jednání: „Zabraňme společně kolapsu“

Odborová organizace Pro Libertate, zastupující mimo jiné zájmy příslušníků hasičských a policejních sborů, vyzvala ministra vnitra k jednání o zamezení nátlaku na očkování příslušníků bezpečnostních sborů proti onemocnění covid-19. „Povinné, nebo přímým či nepřímým nátlakem vynucované, očkování proti covid-19 může vést k odchodu řady příslušníků bezpečnostních sborů, což by zásadně poškodilo schopnost České republiky reagovat na hrozby, k jejichž eliminaci slouží,“ uvádějí odboráři jako jeden z důvodů, proč odmítají současný tlak na očkování hasičů a policistů.
V dopise Odborové organizace Pro Libertate se dále uvádí, že toto očkování musí zůstat na zcela dobrovolné bázi, protože z hlediska výkonu činnosti HZS ani PČR nemá žádný lékařský ani epidemiologický důvod. Očkování proti onemocnění covid-19 je zdravotním úkonem, který lze dle zákona o zdravotních službách podstoupit pouze na základě svobodného a informovaného souhlasu. O medicínském významu očkování v prostředí fyzicky zdatných jedinců v bezpečnostních sborech lze vážně pochybovat a to na základě řady odborných materiálů. „Naši hasiči i policisté po celou dobu krize spojené s výskytem coronaviru SARS-CoV 2 řádně slouží naší zemi a nyní si zaslouží naši pomoc a podporu. Vyvíjení jakéhokoliv nátlaku na ně je zcela nepřípustné a bude-li pokračovat, budeme nuceni proti němu zasáhnout všemi dostupnými prostředky,“ uvádějí zástupci odborů. Povinné, nebo i nátlakem vynucované očkování proti onemocnění covid-19 může vést k odchodu řady příslušníků bezpečnostních sborů, což by zásadně poškodilo schopnost České republiky reagovat na hrozby, k jejichž eliminaci složky IZS primárně slouží.
 „Z informací, které máme k dispozici, je zřejmé, že nátlak na hasiče i policisty k očkování může vést k ohrožení plnění úkolů bezpečnostních sborů tak, jak jsme na ně zvyklí. Proto považujeme za zcela nezbytné sejít se na nejvyšší úrovni a podobným rizikům zabránit smírně,“ uvádí Tomáš Nielsen, předseda Odborové organizace Pro Libertate a dodává: „K jednání rádi přizveme i generálního ředitele HZS ČR, Vladimíra Vlčka, a policejního prezidenta Jana Švejdara.“
Počet členů našich odborů z řad hasičů a policistů roste vysokým tempem. I to považujeme za důkaz, že otázka nátlaku na podstoupení očkování v bezpečnostních sborech je velice citlivá. Jde přitom o lidi, kteří denně nasazují životy za nás a naše spoluobčany. Všichni prochází pravidelnými zdravotními prohlídkami a jsou v dobré fyzické kondici. Neexistuje jediný racionální důvod, proč tyto lidi jakkoli nutit k očkování, když je onemocnění covid-19 reálně neohrožuje a když je již nade vši pochybnost jasné, že očkování nemůže zabránit šíření onemocnění. Je téměř evidentní, že k nátlaku dochází čistě z politických důvodů. Vláda potřebuje na někom ukázat, že má nad lidmi moc, proto si vybrala skupinu lidí, kteří jsou povinni plnit rozkazy, a předpokládá, že u nich nenarazí na odpor. Takové zacházení s těmi, kdo chrání naše životy, ale nedovolíme. Reálně hrozí, že značná část příslušníků bezpečnostních sborů raději odejde do civilu, než aby se podřídila nesmyslnému rozkazu, a tomu se budeme snažit předejít,“ konstatuje Ondřej Svoboda, místopředseda odborové organizace. 
Právě ohrožení fungování složek Integrovaného záchranného systému vnímá jako problém Tomáš Nielsen: „Budeme chtít jednat také s ministrem zdravotnictví o postavení zdravotnického personálu a zaměstnanců dalších strategických oborů. I z těchto odvětví se na nás obrací stále více lidí a i zde hrozí, že odchodem lidí do jiných profesí budou ohroženy základní služby státu.“ Odborová organizace Pro Libertate hodlá koordinovat svůj postup s dalšími profesními organizacemi zastupujícími jednotlivé složky IZS. (6.12.2021)