Online lékárny registrují zvýšený nápor. Oproti první vlně je návštěvnost zatím nižší

Zájem o nakupování léků online opět rapidně vzrostl, a to kvůli nastupující druhé vlně pandemie COVID-19. Přední české online lékárny zaznamenávají citelný nárůst návštěvnosti. Ta dosahuje až 40 % oproti dlouhodobému průměru, což představuje desítky milionů kliků denně. Vyplynulo to ze statistik společnosti vshosting~ které aktuálně poskytuje hostingové služby pro 3 ze 4 největších českých internetových lékáren.
Aktuální situace v České republice nabádá zájemce o léky již podruhé v tomto roce k jejich nákupu prostřednictvím elektronických obchodů. I přes to, že většina Čechů se v těchto dnech opětovně uchyluje k využití online lékáren, jejich počet je ovšem znatelně nižší než tomu bylo v případě první vlny COVID-19.
Počet kliků za vteřinu (tzv. http požadavků) během roku v průměru dosahují u největších českých online lékáren několika stovek. Tento počet se zvyšuje s příchodem zimního období a pochopitelně s nástupem například chřipkové epidemie. S příchodem první vlny koronavirové pandemie se průměrný počet požadavků rapidně začal zvyšovat, přičemž jeho nejvyšší hodnoty dosahovaly dokonce trojnásobku běžného provozu největších tuzemských online lékáren. V reálných číslech se tak jednalo o více než sto milionů kliků denně.
Průměrná hodnota s nástupem druhé vlny pandemii se zvýšila za poslední měsíc o 15 %. Některé dny se však počty kliků od průměru citelně vzdalují směrem vzhůru. „Prozatím nejvyšší průměrné hodnoty požadavků jsme zaznamenali ve dnech 20., 21. a 23. září, následně pak na přelomu září a října,” uvádí David Lintimer, obchodní ředitel společnosti vshosting~. Aktuálně nejvyšší hodnoty v těchto dnech dosahovaly nárůstu o 40 % oproti těm v průběhu léta.  “Od jarního skokového růstu návštěvnosti se zájem stále drží významně nad návštěvností loňskou a od září opět stoupá. Nepřekvapuje nás to, neboť aktuální situace s COVID-19 a mimořádná opatření, která omezují kontakty mezi lidmi, nahrávají návštěvnosti lékáren na internetu. Letošní rok, který nečekaně ovládly obavy o vlastní zdraví, přinesl v tomto smyslu jednu zajímavost: prolomily se dlouhodobé bariéry obav z nakupování léků na internetu” říká Karel Klodner, výkonný ředitel portálu Lékárna.cz.
„I když u nás registrujeme prozatím nižší nápor na servery online lékáren než tomu bylo během března a května letošního roku, stále se jedná o vyšší desítky milionů kliků během jednoho dne,” dodává Lintimer a zakončuje: „Vzhledem k rychle se zvyšujícímu počtu nakažených a zároveň nastupující sezoně dalších respiračních onemocnění navíc očekáváme, že se do konce měsíce počet požadavků na e-shopech lékáren zvýší minimálně o dalších 15 %.“ (21.10.2020)