Policejní prezidium apeluje na tvůrce a hráče geocachingu

V obci Vraňany byl oznámen nález nástražného výbušného systému, následným prověřením Pyrotechnické služby Policie ČR bylo zjištěno, že se jedná o cache.
 
V odpoledních hodinách byl 28. 5. oznámen v obci Vraňany nález předmětu, který svým vzhledem vzbudil důvodnou obavu o život a zdraví nálezce. Předmět obsahoval budík, trubičky a drátky a svým vzhledem se nápadně podobal výbušnině. Na místo ihned vyrazila pyrotechnická výjezdová skupina Pyrotechnické služby Policie ČR.
Prohlídkou pyrotechnici zjistili, že se nejedná o nástražný výbušný systém, ale o velmi zdařilou atrapu. Následně policisté zjistili, že se u předmětu nachází notýsek tzv. logbook, který slouží k zápisům pro hru Geocaching.
Pyrotechnická služba Policie ČR vyjíždí několikrát do roka k oznámenému nálezu podezřelého předmětu, jehož prověřením je zjištěno, že se jedná o schránku hry Geocaching.
Policisté apelují na organizátory a hráče geocachingu, aby dodržovali zákony České republiky. Při tvorbě a umísťování cachek dbali především bezpečnosti.
Co je nástražný výbušný systém (NVS)?
NVS obsahují zápalné nebo výbušné látky, které mohou být časované, odpalované na dálku, či sestaveny tak, aby při nárazu nebo nesprávné manipulaci vybuchly. Často bývají skryty v obalu, aby nebyl okamžitě zjištěn jejich účel.
Co dělat když naleznete podezřelý předmět?
Pokud naleznete podezřelý předmět (zbraň, munici, výbušninu, NVS, zavazadla nebo jiné předměty s neznámým obsahem) žádným způsobem s nimi nemanipulujte, zabraňte přístupu dalších osob a oznamte nález na Policii České republiky nebo na tísňovou linku 158. Neodborným zacházením by mohlo dojít ke zranění osob, vzniku škod či k poškození kriminalistických stop. Pouze policejní pyrotechnik je oprávněn prověřit podezřelý předmět či zneškodnit NVS. Stejně tak postupujte v případě nálezu munice či předmětu munici připomínajícího.
Mezi časté dotazy patří, zda se osoba dopouští protiprávního jednání, pokud oznámí nález nástražného výbušného systému a následně se prokáže, že tomu tak není. Žádný postih Vám nehrozí, jelikož jste jednali v dobré víře a snaze ochránit bezpečnost osob. Falešné oznámení o uložení NVS ovšem již trestné je. Pokud někdo úmyslně oznámí a vymyslí si uložení NVS může se dopustit trestného činu Šíření poplašné zprávy. Důležité je si uvědomit, že Policie ČR a další složky Integrovaného záchranného systému ČR berou veškerá oznámení velmi vážně a do akce nasazují mnoho sil a prostředků. „Vtipálci“ jsou ve většině případů dopadeni a svému jednání se zodpovídají před soudem. Kromě toho je po dotyčné osobě požadována úhrada nákladů spojených s výjezdem složek IZS, které se mohou pohybovat v desítkách tisíc korun či více. Na stránkách Policie ČR naleznete další důležité informace. (7.6.2019)