Polovina průmyslových firem věří, že IoT zlepší jejich kyberbezpečnost

Od probíhající digitalizace průmyslové infrastruktury si 55 % organizací slibuje, že internet věcí jako jeden z klíčových aspektů tohoto procesu změní stav ochrany průmyslových řídicích systémů (ICS). Podle nedávného reportu společnosti Kaspersky jsou kybernetická rizika spojená s IoT pro 20 % firem kritickým problémem, který musí řešit. Účinná řešení proti hrozbám namířeným na internet věcí zatím ale nejsou široce rozšířena.
Průmyslové podniky pokračují v implementaci digitalizace a standardů Průmyslu 4.0, a to i přes zpomalení trhu v důsledku koronavirové pandemie. Konzultační firma McKinsey & Company ve svém reportu uvádí, že 90 % výrobních firem a dodavatelských společností plánuje investovat do talentů z oboru digitalizace. Jejich výzkum také ukazuje, že společnosti, které se do těchto projektů rozhodly investovat, se během krize cítí sebejistěji.
Rostoucí počet digitalizačních projektů, jako je průmyslový internet věcí, zároveň zvyšuje povědomí o souvisejících rizicích. U každé páté společnosti (20 %) se útoky na IoT již staly jedním z hlavních problémů v oblasti kybernetické bezpečnosti. V souvislosti s útoky na IoT se tak setkaly s úniky dat (15 %) nebo útoky na dodavatelský řetězec (15 %). Řešení takovýchto incidentů stále častěji vyžaduje zapojení nejen IT týmu, ale i bezpečnostních odborníků. Téměř polovina dotázaných podniků uvedla, že u nich v tomto roce pracuje specialista na IT zabezpečení, který se věnuje iniciativám na ochranu digitalizovaných OT systémů (44 %).
Report ale také ukázal, že zdaleka ne všechny firmy jsou připraveny čelit hrozbám proti IoT. Pouze 19 % společností už implementovalo aktivní monitorování sítě a provozu a 14 % zavedlo detekci anomálií v síti. Právě tato řešení přitom umožňují bezpečnostním týmům sledovat anomálie a škodlivou aktivitu v systémech IoT.
„Míra implementace propojených zařízení a inteligentních systémů v rámci průmyslových podniků bude i nadále stoupat. Spolu s ní by se ale mělo navyšovat i zabezpečení těchto systémů. Ochrana by proto měla být nedílnou součástí IIoT systémů, být jejich jádrem, které zamezí jakékoliv možnosti útoku. Spolu s ochranou provozu by tak tyto technologie zaručovaly celkové zabezpečení systému,“ komentuje Grigory Sizov, bezpečnostní odborník ze společnosti Kaspersky. Celý report společnosti Kaspersky si můžete přečíst na tomto odkazu. (27,10,2020)