Pro náš budoucí úspěch a zaručení konkurenceschopnosti je klíčová digitalizace

Na otázky CzechIndustry odpovídá Roman Schiffer, generální ředitel a jednatel společnosti OEZ, s.r.o., Letohrad
OEZ Letohrad, který napřesrok oslaví 80. narozeniny, patří k nejmodernějším výrobním závodům v České republice. Co vše si máme pod tímto pojmem představit?
Dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou jističů nízkého napětí ve spojení s moderními technologiemi tvoří základ pro kvalitní produkty a služby, které naše společnost nabízí. Automatizace linek, robotizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou samozřejmostí. Pro rozvoj společnosti jsou rovněž důležití samotní zaměstnanci a týmová spolupráce.
Jste součástí koncernu Siemens, nakolik to ovlivnilo další rozvoj firmy?
Spojení s nadnárodní společností Siemens v roce 2007 znamenalo zejména investice do nových technologií a celkovou modernizaci závodu. Se zavedením výroby jističů 3WL a 3VA jsme získávali první zkušenosti s moderním pojetím výroby, uspořádáním linek a pracovišť či optimalizací toku materiálu. Aktuálně se zaměřujeme na digitalizaci procesů a zavádění prvků Průmyslu 4.0.
Rozvoj závodu probíhá, jak jste zmínil, v duchu Průmyslu 4.0, jak se to konkrétně projevuje?
Digitalizujeme nejen výrobu, ale i naše procesy. Digitalizace výroby je nutnou podmínkou ve chvíli, kdy na výrobních linkách vyrábíme velké množství variant výrobků dle aktuálních objednávek zákazníků. Tok materiálů, objednávky, ale třeba i výrobní parametry proto řídí počítače se sofistikovanými systémy. Z těchto důvodů jsme schopni zajistit rychlost a efektivitu výroby a kvalitu našich produktů. K tomu přispívá i digitalizace procesů v logistice, v oddělení kvality nebo operativní údržbě. Naše produkty jsou určeny pro digitální dobu. Stávají se součástí chytrých budov a nabízejí mnoho dodatečných funkcí pro připojení k nadřazeným řídicím systémům.
Můžeme tedy říci, že nová kapitola podniku je digitální. Jak konkrétně?
Všechny procesy jsou o datech a jejich efektivním využití. Sběr dat u nás probíhá poměrně dlouho, ale teprve s digitalizací umíme data rychle analyzovat a využít je k automatickému propojování strojů, lidí a procesů. Tím vznikají autonomní systémy, které například řídí a optimalizují výrobu, vyhodnocují procesy v reálném čase a poskytují dokonalý přehled o chodu firmy. Přináší to celkově lepší transparentnost ve všech úrovních řízení.
Proto je pro náš budoucí úspěch a zaručení konkurenceschopnosti klíčová právě digitalizace. Do digitální transformace jsou zapojena všechna oddělení a stále vidíme nové možnosti a příležitosti pro rozvoj v této oblasti.
Stále vyrábíte takříkajíc na doraz nebo pozorujete nějaké změny v příjmu objednávek?
V porovnání s loňským rokem, který byl pro naši společnost úspěšný, ale v jistém ohledu i extrémní, lze mluvit o celkové stabilizaci. Počet zaměstnanců se ustálil a můžeme se věnovat novým projektům, které jsou důležité pro další rozvoj naší společnosti.
Projekt přímého napojení skladu na stávající výrobní halu měl zabezpečit nepřetržité zásobování výroby, čímž mělo dojít k ustálení v zásobování vašich zákazníků…
Spolehlivost dodávek ovlivňuje mnoho faktorů, vlastní sklad napojený na výrobní haly je jedním z nich. Mezi další vlivy patří například globální stav ekonomiky, který má dopad na nás i naše dodavatele. Ukazatel spolehlivosti dodávek se přesto pohybuje průměrně na úrovni 96 %.
Inovace, nová řešení, nové technologie, to je cesta vpřed. „Nové technologie vytápění, ventilací, systémů na výrobu energie a podobně vyžadují od přístrojů jištění rozvodů elektrické energie sofistikovanější řešení a více inteligence,“ přečetl jsem si na vašich webových stránkách. Výzkum a vývoj provádíte vlastními silami, v rámci skupiny nebo i s dalšími subjekty?
Společnost OEZ je kompetenčním centrem ve skupině Siemens pro vývoj a výrobu vzduchových a kompaktních jističů a pojistkových systémů. Na vývoji těchto produktů se u nás podílí zhruba 70 konstruktérů a zkušených techniků. Ve spolupráci s kolegy z celého světa vyvíjíme přístroje, které jsou schopny vyhovět náročným technickým požadavkům v oblasti jištění nízkého napětí.
Jistě od věci není otázka, jakým směrem se bude dále ubírat vývoj přístrojové techniky?
Neustále sledujeme směr vývoje v oblasti přístrojů i v oblasti jejich použití. Na základě toho přístroje dále zdokonalujeme nebo připravujeme nová řešení, která následují nejnovější trendy. Těmi jsou prediktivní údržba, decentralizace v energetice, využití komunikace či měření v reálném čase.
Jste zapojeni do celosvětového Siemens projektu EEP, který je zaměřen na energetický management. Energetická efektivita sama o sobě je velké téma. Jak je tomu v případě výroby, ale i koncových výrobků v oblasti energetických úspor?
Společnost Siemens si uvědomuje svou odpovědnost za životní prostředí. V roce 2014 byla představena Vize 2020, ve které se mimo jiné společnost Siemens zavázala do roku 2020 snížit svou uhlíkovou stopu na polovinu a do roku 2030 chce být uhlíkově neutrální. V této souvislosti jsme se zapojili do programu EEP (Energy Efficiency Program), který je zaměřen právě na snižování emisí, zlepšování pracovního prostředí a energetické úspory. Máme za sebou celou řadu úsporných opatření a vylepšení, které pomohly snížit energetickou náročnost výrobních prostor a provozu budov. Decentralizace vytápění, výměna osvětlení, využití odpadního tepla a efektivnější odvětrávání výrazně ovlivnily energetické výdaje. Projekty na úsporu energie jsou v rámci společnosti Siemens realizovány po celém světě. Právě v Letohradě jsme ale dosáhli vůbec nejlepšího poměru úspor CO2 na investici.
Společnost OEZ je držitelem titulu „Bezpečný podnik“ a několikrát v řadě obhájila ocenění „Podnik podporující zdraví“. Můžete uvést, jak je tato skutečnost přijímána zaměstnanci?
Bezpečnost práce a zdraví našich zaměstnanců je důležitou součástí strategie společnosti. Stejně jako naše produkty mají přinášet bezpečí a jistotu svým uživatelům, i my jakožto zaměstnavatel dbáme na to, aby naši zaměstnanci dodržovali zásady bezpečné práce.
Ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví dokládají, že všichni zaměstnanci vnímají tuto oblast za samozřejmost a sami přispívají ke zlepšování pracovních podmínek.
Počátek zlepšování, dnes zlepšovacích návrhů, se datuje na konec 19. století, velkého rozmachu dosáhl za druhé světové války a zejména po ní. Nakolik se vaši zaměstnanci podílejí na projektech směřujících k lepšímu pracovnímu a životní prostředí a již zmíněných úsporách energie?
Stejně jako bezpečnost práce a zdraví našich zaměstnanců je i neustálé zlepšování procesů a pracovního prostředí nezbytnou součástí naší strategie. Zaměstnanci se tedy aktivně zapojují do obou těchto oblastí. Vylepšují nejen pracovní a administrativní procesy či uspořádání pracovišť, ale upozorňují i na potenciální nebezpečí a skoronehody. V této souvislosti probíhají i motivační akce, které zaměstnance pobízejí k většímu zájmu o dění kolem nich.
Úspěch přeje připraveným, přibližte nám plány na nejbližší léta?
V porovnání s předchozími roky, které byly především ve znamení růstu a silné ekonomické situace, budou následující roky spojeny s optimalizací a stabilizací našich procesů i celé naší společnosti. Absolutně zásadní je další rozvoj v oblasti digitalizace a automatizace. Pro zachování konkurenceschopnosti a udržení postavení na trhu je důležité, abychom tento trend následovali a neustále zlepšovali systémy, které povedou k digitalizaci výroby i postupnému nasazování robotů do výrobních linek.
Zdroj: CzechIndustry č. 3.2019