Pro rok 2021 se nám naše záměry podařilo realizovat, což se promítlo do kladného hospodářského výsledku

Na otázky CzechIndustry odpovídá Jiří Protiva, ředitel státního podniku LOM PRAHA

Pane řediteli, v únoru to bude rok, co jste byl jmenován ministrem obrany do čela státního podniku LOM PRAHA.  Dává to možnost prvních bilancí tohoto krátkého období z pohledu vaší práce, ale i historie společnosti. Takže, daří se Vám naplnit předsevzetí, s nimiž jste stanul v jeho čele?
Nastupoval jsem do podniku, který má více než stoletou historii. Navíc se jedná o strategický podnik z pohledu obrany a bezpečnosti České republiky. Byl jsem jmenován do jeho čela ministrem obrany z toho důvodu, že se nacházel de facto v kritické situaci z pohledu hospodaření a zajištění financování. Do pozice ředitele jsem byl ustaven jako krizový manažer, který má v dohledném čase dostat LOM PRAHA z této špatné situace.
Mým hlavním úkolem v roce 2021 byla konsolidace, stabilizace a hlavně zajištění financování podniku. Cíle, které jsem si stanovil na počátku po mém jmenování, byly různorodého charakteru. Jednak kvantitativní, jak jsem se o nich již zmínil, a dále kvalitativní z pohledu správně nastavené komunikace směrem k našim zákazníkům, zakladateli, ale i dovnitř podniku s cílem vytvořit pozitivní atmosféru, která se projeví v odvedené práci a jejích výsledcích.
Mohu konstatovat, že pro rok 2021 se nám naše záměry podařilo realizovat, což se promítlo do kladného hospodářského výsledku a pozitivního vývoje cash-flow.
Jsem rád, že už nyní máme představu také o projektech pro rok 2022.
Pro mě osobně, ale i mé spolupracovníky, byl rok 2021 zkouškou našich schopností, jak se dokážeme vypořádat s nepříznivou situací, v níž se státní podnik nacházel. A ruku v ruce s tím, jak dovedeme využit široké portfolio, které LOM PRAHA nabízí. Vše v souhrnu nám umožnilo zvládnout krizový rok 2021 a odrazit se ode dna. Dnes už můžeme prezentovat výsledky naší práce, protože jsem přesvědčen, že pozitivních příkladů je řada. Rozhodli jsme se to vyjádřit sloganem Létáme, Opravujeme, Modernizujeme. Chceme tak deklarovat vše, co děláme, a na co se chceme do budoucna zaměřovat.  
  Na co se chcete především zaměřit v roce 2022?
Na prvním místě to bude financování státního podniku a jeho hospodaření. Spolu s tím se chci věnovat zavedení projektového řízení a rozšiřování portfolií. Konkrétně mám na mysli skutečnost, že LOM PRAHA je špičkovým pracovištěm v řadě oblastí, které nebyly dostatečně známé široké veřejnosti a mohou pro nás být příležitostí. Zaměřit se chci i na naplňování schopností pro Armádu České republiky. V praxi to znamená udržení našich schopností servisu a údržby platformy Mi a všech oprávnění, která jsou důležitá pro to, abychom byli renomovaným pracovištěm v oboru. Hlavně je před námi zajištění platformy H-1 amerických vrtulníků, které převezme AČR v roce 2023.        
S jakými hlavními problémy se potýkáte?
Když jsem nastoupil do státního podniku, tak samozřejmě hlavním problémem bylo finanční krytí a řešení jeho dlouhodobého finančního propadu. Z mého pohledu to byla i ne příliš efektivní komunikace a neexistence projektového řízení. To jsou hlavní úkoly, které bych chtěl zvládnout v nadcházejícím období a nastavit potřebné procesy. Za poslední období se již objevují první výsledky.
Prioritní je pro vás spolupráce s Armádou České republiky a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Jak se projevuje v praxi?
Armáda je pro nás stěžejní zákazník. Konkrétně se jedná o Vzdušné síly AČR a její jednotlivé základny, tedy o servis a modernizaci vrtulníků, které jsou v její výzbroji. Jsem rád, že už máme reálnou představu do budoucna, jak bude vypadat servis a údržba vrtulníkové platformy H-1. Další složky IZS jsou s námi v kontaktu v širším měřítku, ať se jedná o Policii České republiky či Vězeňskou službu ČR. LOM PRAHA nedisponuje jen servisní a opravárenskou základnou, ale také výcvikovým střediskem v Pardubicích a letištěm v Přerově nejen pro klasické letové akce, ale i výcvik na zemi.
Naše členství v NATO a Evropské unii je příležitostí zapojení státního podniku do jeho struktur a podílet se na řešení otázek obranného a bezpečnostního charakteru. Daří se to?
V tomto musím zmínit, že státní podnik je světovým unikátem v oblasti zajištění servisu, opravy a údržby platformy Mi. Jsme certifikováni jednotlivými konstrukčními kancelářemi. I když v evropském měřítku existují společnosti, které by nám mohly konkurovat, tak pouze v dílčích oblastech. Nikdo nemá tak široký a komplexně zabezpečený životní cyklus jako LOM PRAHA a tím jsme nejenom pro Evropskou unii, ale i pro NATO exkluzivním partnerem. V rámci struktur bych chtěl aktuálně připomenout i naše schopnosti v rámci Centra leteckého výcviku v Pardubicích. Snažíme se zapojit do mezinárodních výcvikových aktivit, a to nejenom v rámci NATO, kde jsme se již mezi prvními stali oficiálně jedním z jeho školicích středisek. Jak už proběhlo médii, desítka členských zemí NATO vybrala pardubické CLV za jedno ze dvou prvních míst, kde bude trénovat své vojenské piloty. První letci by zde v rámci programu NATO Flight Training Europe měli absolvovat výcvik od roku 2023. Domnívám se, že tato aktivita je v podniku nabíledni, neboť je zapotřebí mít vícezdrojové financování, to znamená nezaměřovat se pouze na plnění požadavků v rámci České republiky, ale využít naše portfolio na plnění požadavků NATO, Evropské unie, ale i dalších zemí. Konkrétně máme možnost získávat zakázky na africkém kontinentě, ale i v Jižní Americe a podobně.
Zjednodušeně řečeno je LOM PRAHA s.p., tradičním podnikem českého leteckého průmyslu. Co vše představuje dnes?
Je to vysoce odborná firma, která zabezpečuje stabilní podporu Vzdušných sil Armády České republiky. Je strategicky významným státním podnikem, který má své postavení v rámci struktur státu a prostřednictvím svých kompetencí se podílí na obraně a bezpečnosti České republiky. Samozřejmě je tradičním podnikem českého leteckého průmyslu, neboť dlouhodobě působí v tomto oboru. Nezabýváme se jen generálními opravami letecké techniky, ale i různých agregátů a motorů a máme dlouhodobou historii zkušeností jak s praktickým výcvikem v Pardubicích, tak i simulovaným výcvikem v našem Taktickém simulačním centru, které v listopadu 2021 oslavilo deset let svého trvání.
Zaměřujete se, jak jste uvedl, na vrtulníky řady Mi. Životnost stávajících, které jsou ve výzbroji AČR a dalších zemí Aliance dříve či později skončí, co bude dál?
Tato otázka je jako uhodit hřebíček na hlavičku. Nerad bych v podniku uvažoval jenom o tom, co bude zítra nebo pozítří, ale plánoval z dlouhodobého hlediska, tedy kam bude podnik směřovat do budoucna. A právě otázka ukončování používání techniky na platformě Mi je před námi. Už teď víme, že se budou vyřazovat z AČR bojové vrtulníky, nicméně vrtulníky řady Mi, typu 171 budou naše vzdušné síly používat pravděpodobně až do roku 2035 a my máme povinnost zabezpečit jejich údržbu, opravy a servis, aby spolehlivě sloužily až do svého vyřazení. Nicméně už dnes probíhá překvalifikace a transformace LOM PRAHA na entitu zabezpečující také technologie a servis vrtulníkové platformy H-1. Kromě toho se musíme rozhlížet dál, jak využívat naše kapacity pro servis a opravy leteckých motorů a dalších agregátů letecké techniky. A nabídnout naše schopnosti v oblasti strojního obrábění, galvanovny nebo vyvažování rotačních dílů, které představují zvláště v nynější covidové době exkluzivní nabídku, protože mnohé podniky jsou rády, když mají tuto schopnost doma a nemusí ji hledat v zahraničí.         
Nabízíte komplexní služby spojené s úplnou podporou životního cyklu vrtulníků Mi. Můžete to více konkretizovat?
Už jsem o tom částečně hovořil v předcházejících odpovědích. Máme komplexní systém údržby, oprav a modernizací. Provádíme komplexní generální opravy na vrtulnících řady Mi. Kromě toho umíme provádět samostatně generální opravy motorů a dalších agregátů. Zkušenost s opravami primárně dílčích částí máme se Slovenskem a Polskem. Nicméně řada poptávek je i z destinací mimo Evropu, což vítáme, protože nám to otevírá další obchodní příležitosti. 
K vaší činnosti patří i výcvik pilotů a výroba simulátorů a simulačních technologií v dceřiné společnosti. V jakém rozsahu je poskytujete a co vše zahrnují tyto služby?
Součástí státního podniku je Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které je primárně zaměřeno na výcvik pilotů AČR. Jeho součástí je taktické simulační centrum, kde máme možnost cvičit armádní piloty v rámci taktického boje. Tyto schopnosti jsou otevřené i vůči našim aliančním partnerům, ale i zemím mimo Alianci. Příkladem může být Thajsko, Ghana, Burkina Faso, Nigérie a podobně.    
Připravujete se na vrtulníkovou platformu H-1. O co se konkrétně jedná a jak se vyvíjí jednání s americkými partnery?
LOM PRAHA je dlouhodobě v kontaktu se společností Bell, s níž spolupracuje na několika průmyslových projektech. V posledním období došlo k jejich akceleraci a tím se posunuly významným způsobem kupředu. Pokud jde o platformu H-1, tak do budoucna máme dvě linie. Tou první je podpora simulovaného výcviku, kdy státní podnik je pověřen Ministerstvem obrany, aby zajišťoval a podporoval výcvik pilotů na základně v Náměšti nad Oslavou. Tou druhou je zajištění servisu a údržby vrtulníků Bell. Nyní se připravuje na tyto služby smlouva s Ministerstvem obrany. V současnosti komunikujeme prostřednictvím ministerstva a AČR i s americkou vládou a diskutujeme, v jakém rozsahu bude na státní podnik přenesen požadavek na rozsah servisu a údržby vrtulníků Venom a Viper. Zároveň se podnik připravuje i personálně, kdy již vzniklo organizační jádro a probíhá jazyková i odborná příprava příslušného personálu.
Takže jak vidíte budoucnost státního podniku?
Jsem životní optimista. Dosáhli jsme kladného hospodářského výsledku, což nám umožňuje rozvíjet podnik nejen ve stávajících odborných schopnostech, ale i v nově nabývaných. Nemohl bych být v čele státního podniku, kdybych neviděl jeho budoucnost, a jsem rád, že ji mohu se svým týmem a všemi zaměstnanci tvořit.
Zdroj: časopis CzechIndustry 4/2021