Problémy ve výrobě aut snížily celkový výkon průmyslu

Průmyslová produkce v září reálně meziročně klesla o 4,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 1,2 %.
Průmyslová produkce v září 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,3 %. Meziročně klesla o 4,0 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -7,0 procentního bodu, pokles o 33,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 21,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 4,7 %). Průmyslová produkce nejvíce vzrostla v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 9,9 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,62 p. b., růst o 6,2 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,60 p. b., růst o 32,8 %).
„Do zářijových výsledků se promítlo zejména omezení výroby aut a jejich dílů. To ovlivnilo i výsledky za celé 3. čtvrtletí, kdy růst průmyslové produkce zpomalil a meziročně se zvýšil pouze o 0,2 procenta. To však nemění nic na tom, že řadě dalších odvětví zpracovatelského průmyslu se i nadále relativně daří a jejich výroba je na vzestupu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2021 meziročně klesly o 0,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 4,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 5,2 %.
Hodnota nových zakázek v září 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 1,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 3,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,5 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -9,6 p. b., pokles o 23,2 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 10,4 %). Nové zakázky vzrostly v odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,7 p. b., růst o 14,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +1,5 p. b., růst o 35,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p. b., růst o 28,5 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu byl v září 2021 na stejné úrovni jako v září 2020. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2021 meziročně vzrostla o 4,2 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v srpnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 5,3 %. „Srpnové výsledky českého průmyslu nedopadly v celoevropském kontextu nejlépe. Česko spolu s Portugalskem a Maltou byly jediné tři země s meziročním poklesem. Produkce průmyslu v Itálii, Maďarsku a na Slovensku sice vzrostla, ale jen velmi mírně,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu. Největší meziroční růst zaznamenala Belgie a Irsko; německý průmysl vzrostl o 1,9 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za září 2021 dne 12. 11. 2021.
Průmysl ve 3. čtvrtletí 2021
Průmyslová produkce1 ve 3. čtvrtletí 2021 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 2. čtvrtletím 2021 nižší o 1,7 %. Meziročně vzrostla o 0,2 %.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vyšší o 5,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,6 %.
Hodnota nových zakázek ve 3. čtvrtletí 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 6,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,7 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda2 těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 5,4 %. (8.11.2021)