Průmyslová produkce se v roce 2021 zvýšila o 6,4 %

Průmyslová produkce v prosinci reálně meziročně klesla o 2,1 %. Meziměsíčně byla nižší o 2,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 5,3 %.
„Průmyslová produkce v roce 2021 po předchozím více než 7% poklesu vzrostla o 6,4 %. Objem výroby v porovnání s předchozím rokem zvýšila naprostá většina průmyslových odvětví v podstatě rovnoměrně. Předcovidové úrovně však kvůli problémům ve výrobě motorových vozidel nedosáhla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.
„Průmysl zakončil rok 2021 poklesem, a to jak v prosinci, tak v celém posledním čtvrtletí. Zásadní podíl na tomto výsledku měla výroba automobilů a navazující obory, kde se firmy i nadále potýkaly s problémy v dodavatelských řetězcích a zvyšujícími se cenami materiálů a energií. Svou roli sehrála i vyšší srovnávací základna,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.
Průmyslová produkce v prosinci 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 2,9 %. Meziročně klesla o 2,1 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,8 procentního bodu, pokles o 15,8 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 7,4 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 3,9 %). Průmyslová produkce nejvíce vzrostla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,6 p. b., růst o 4,8 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,4 p. b., růst o 15,1 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek +0,3 p. b., růst o 11,8 %).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 v prosinci 2021 meziročně vzrostly o 6,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 11,0 %.
Hodnota nových zakázek v prosinci 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 5,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,7 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,5 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +2,8 p. b., růst o 62,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,13 p. b., růst o 9,6 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,11 p. b., růst o 10,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -3,1 p. b., pokles o 8,5 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 16,1 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v prosinci 2021 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2021 meziročně vzrostla o 2,3 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2021 v EU27 byla na stejné úrovni jako v listopadu 2020. Největší meziroční růst zaznamenala produkce litevského a polského průmyslu, český průmysl vzrostl o 1,6 %. Naopak nejvíce klesla produkce irského a maltského průmyslu, německý průmysl klesl o 2,5 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za prosinec 2021 dne 16. 2. 2022.
Průmysl ve 4. čtvrtletí 2021
Průmyslová produkce1 ve 4. čtvrtletí 2021 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání se 3. čtvrtletím 2021 vyšší o 0,2 %. Meziročně klesla o 1,8 %.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně vyšší o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,3 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,8 %.
Hodnota nových zakázek ve 4. čtvrtletí 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 4,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,3 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 5,6 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu byl ve 4. čtvrtletí 2021 na stejné úrovni jako ve 4. čtvrtletí 2020. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 3,6 %.
Průmysl v roce 2021
Průmyslová produkce1 v roce 2021 meziročně vzrostla o 6,4 %.
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly v roce 2021 meziročně vyšší o 10,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 10,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 10,2 %.
Nové zakázky ve vybraných odvětvích v roce 2021 meziročně vzrostly o 14,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 16,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,2 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v roce 2021 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v roce 2021 meziročně vzrostla o 5,4 %. (7.1.2022)