Průmyslová produkce v lednu meziročně klesla

Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,3 %.
Průmyslová produkce v lednu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně klesla o 1,4 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,8 procentního bodu, pokles o 5,8 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 5,5 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 3,2 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,6 p. b., růst o 3,0 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 6,9 %) a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek +0,1 p. b., růst o 9,2 %).
Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2 v lednu 2020 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 0,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 2,9 %.
Hodnota nových zakázek v lednu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 1,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 6,0 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,3 p. b., růst o 8,5 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,6 p. b., růst o 29,5 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,2 p. b., růst o 2,4 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,0 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,6 p. b., pokles o 6,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 8,2 %).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu 2020 meziročně snížil o 2,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2020 meziročně vzrostla o 6,4 %.
Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2019 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. (12.3.2020)